УГОДА КОРИСТУВАЧА 1

(в редакції від 01 вересня 2020 року)

Цією  Угодою  Користувача  (надалі – Угода)  регулюються порядок використання Сайту з доменним ім'ям artpozolota.com Користувачами (та / або Гостями Сайту) і здійснення покупок Товарів на Сайті.

Користуючись Сайтом і його Сервісами, Користувач (та / або Гість Сайту) мережі Інтернет тим самим приймає і погоджується з умовами Угоди, Інших Правил і чинного законодавства.

Адміністрація Сайту просить уважно ознайомитися з Угодою, Іншими Правилами і чинним законодавством

1. ОСНОВНІ ПОННЯТТЯ

1.1. Адміністрація Сайту - як це зазначено в п. 13.6. Угоди Користування.

1.2. Сайт - сайт, розміщений в мережі Інтернет під доменним ім'ям artpozolota.com, що містить інформацію про Товари, які пропонуються та продаються Торговими Партнерами, що дозволяє Користувачеві/Гостю шукати, переглядати інформацію про необхідний Товар, зробити Замовлення і купити його.

1.3. Маркетплейс - віртуальний простір Сайту для формування правовідносин між Торговим Партнером і Покупцем з приводу купівлі-продажу Товарів Торгового Партнера. Маркетплейс є частиною Сайту, містить інформацію про Товари Торгового Партнера, включаючи їх опис, умови продажу, повернення, обміну, а також іншу інформацію, що є суттєвою для укладення та виконання договору купівлі-продажу Товару. Маркетплейс призначений для надання можливості Користувачам отримувати інформацію про Товари Торгових Партнерів, порівнювати їх пропозиції, Ціну та якість, а також надає можливість укладення договору купівлі-продажу Товарів Торгового Партнера між Покупцем і Торговим Партнером.

1.4. Зміст Сайту - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, аудіовізуальні, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту Сайту, що входить до складу Сайту і інші об'єкти інтелектуальної власності все разом і / або окремо, що містяться на Сайті.

1.5. Угода Користувача - цей документ з усіма змінами і доповненнями, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://artpozolota.com/content/3-ugoda-koristuvacha

1.6. Гість - фізична особа, яке не пройшла реєстрацію на Сайті, але має можливість правомірного доступу до Сайту і його Сервісів (частини Сервісів) за допомогою мережі Інтернет, а також має достатньо прав для здійснення операцій на Сайті (включаючи володіння дієздатністю в тій мірі, в якій це необхідно для здійснення відповідного правочину), і не має яких-небудь обмежень відповідно до чинного законодавства (включаючи володіння дієздатністю в тій мірі, в якій це необхідно), які б перешкоджали цій фізичній особі здійснювати відповідні провочини на Сайті законним чином.

1.7. Користувач - фізична особа, яка має і здійснює правомірний доступ до Сайту і його Сервісів за допомогою мережі Інтернет, що пройшла реєстрацію на Сайті, а також має достатньо прав для здійснення операцій на Сайті (включаючи володіння дієздатністю в тій мірі, в якій це необхідно для здійснення відповідного правочину), і не має яких-небудь обмежень відповідно до чинного законодавства (включаючи володіння дієздатністю в тій мірі, в якій це необхідно), які б перешкоджали цій фізичній особі здійснювати відповідні правочини на Сайті законним чином.

1.8. Покупець - фізична особа, яка вчинила покупку Товарів Торгового Партнера на умовах Угоди і в частині, що стосується покупки Товарів - на умовах інших документів, розміщених на Сайті (включаючи Політику Конфіденційності і Агентський Договір - Оферту), а також чинного законодавства.

1.9. Торговий Партнер - фізична особа, самозайнята особа (самозайнятий), фізична особа-підприємець, інший суб'єкт підприємницької діяльності або юридична особа, зареєстрована відповідно до чинного законодавства, Оголошення про Товари якого розміщені на Сайті в Маркетплейс відповідного Торгового Партнера, Товари якого можна придбати на Сайті.

1.10. Служба Експрес-Доставки - Компанія (група Компаній), яка надає клієнтам - як бізнесу, так і приватним особам - повний спектр логістичних послуг і пов'язаних з ними послуг; забезпечує легку доставку кожному клієнта - до відділення, почтомата, за адресою.

1.11. Оголошення - повідомлення, адресоване невизначеному колу осіб, з пропозицією про покупку ними Товарів (включаючи контактну інформацію, фотографії та будь-яку супутню інформацію), що розміщується на Сайті.

1.12. Реєстрація на Сайті - сукупність дій Користувача відповідно до інструкцій, зазначених в цієї  Угоді, включаючи надання Облікових Даних та іншої інформації, з використанням спеціальної форми користувальницького інтерфейсу Сайту з метою формування Особистого Кабінету і отримання доступу до окремих Сервісів Сайту.

1.13. Облікові Дані - унікальні логін і пароль, що створюються самостійно Користувачем в процесі реєстрації на Сайті, або змінені в подальшому Користувачем через Особистий Кабінет, що використовуються  для доступу до Особистого кабінету.

1.14. Реєстраційні Дані - дані Користувача, самостійно визначені Користувачем при реєстрації на Сайті і заповненні профілю Особистого Кабінету. Реєстраційні Дані зберігаються в базі даних Адміністрації Сайту і підлягають використанню виключно у відповідності до змісту Угоди та чинного законодавства.

1.15. Особистий Кабінет - закрита частина Сайту, що представляє собою сукупність захищених сторінок на Сайті, які створюються при активації Особистого Кабінету і містять дані Користувача на Сайті, в яких Користувачеві доступні надані на Сайті Сервіси.

1.15. Ціна – ціна на Товар, встановлена ​​Торговим Партнером в Об'явленні.

1.17. Відомості - будь-які матеріали та інформація, що надаються Користувачем у зв'язку з використанням Сайту.

1.18. Замовлення - належним чином оформлений запит Покупця на Сайті на покупку та/або доставку Товару.

1.19. Сервіси - сервіси, доступні на Сайті, що дозволяють Користувачеві (та/або Гостю) використовувати весь передбачений для нього функціонал в рамках Угоди. Сервіси включають в себе:

1) інтерфейс, програмне забезпечення та інші елементи, необхідні для належного функціонування. Жодне з положень Угоди не може трактуватися як передача виняткових прав на Сервіси (або на окремі елементи Сервісу) Користувачеві або іншій особі;

2) можливості (інструменти, алгоритми, способи), доступні на Сайті, що дозволяють Користувачеві та/або Гостю здійснювати пошук і перегляд інформації, пов'язаної з Товаром, а також будь-які інші можливості і функції, доступні на Сайті.

1.20. Контент - будь-яка інформація в будь-якій формі (включаючи текст, фотографії, графічні зображення, аудіовізуальні твори), що розміщується, відтворюється та надається до загального відома або індивідуального відома Користувача на Сайті.

1.21. Товари - товари, інформація про які розміщується Торговим Партнером на Сайті з метою їх продажу Покупцеві через мережу Інтернет в порядку і на умовах, встановлених цією Угодою, Іншими Правилами і чинним законодавством.

1.22. Послуги - послуги, що надаються Адміністрацією Сайту Користувачеві по даній Угоді, в тому числі з використанням Сайту.

1.23. Інші Правила - будь-які розміщені на Сайті документи (крім Угоди Користування), що регулюють як діяльність Сайту (його функціонування), так і користування Сайтом, умови яких у відповідній частині обов'язкові для виконання Користувачем, Торговим Партнером і / або Адміністрацією Сайту (зокрема,

Угода Користувача з усіма додатками до нього https: //_____________.pdf,

Політика Конфіденційності https: //______________________________.pdf,

Агентський договір -Оферта https: //_____________________________.pdf).

ОСОБЛИВІ УМОВИ:

Торгові Партнери мають можливість за допомогою Сайту надавати Користувачам Послуги. Послуги не є Товаром. Тому на надання Послуг не поширюються правила, які стосуються продажу Товарів. При наданні Торговим Партнером Послуги Користувачу будуть застосовуватися Загальні Правила Надання Послуг, які викладені в Додатку N 1 до цієї Угоди. Загальні Правила Надання Послуг (Додаток N 1 до цієї Угоди) застосовуються до відносин між Користувачем і Торговим Партнером, якщо інше не зазначено в описі Послуги, розміщеної Торговим Партнером на Сайті. При наданні Послуг підлягає застосуванню відповідне законодавство. Ніщо в цієї Угоді (включаючи Загальні Правила Надання Послуг і все інші додатки до Угоди) не може бути витлумачено як умова, що порушує чинне законодавство. Будь-які відносини Торгового Партнера та Користувача, прямо не врегульовані цією Угодою (включаючи Загальні Правила Надання Послуг і все інші додатки до Угоди користувача), будуть регулюватися відповідно до умов чинного законодавства.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Ця Угода регулює:

● правовідносини між Адміністрацією Сайту і Користувачами/Гостями  з використанням Сайту і його Сервісів, а також розміщених на ньому матеріалів;

● правовідносини між Користувачем/Гостем та Торговим Партнером з купівлі-продажу Товарів на Сайті.

2.2. В рамках Угоди Адміністрація Сайту надає Користувачеві (Гостю) Послуги з надання в користування технічних можливостей Сайту (Гостю - частини Сайту) на безоплатній основі, а саме:

• доступ до Сайту і його Контенту (Гостю - до частини Сайту і частини його Контенту);

• пошук Товарів на Сайті;

• реєстрація на сайті;

• доступ до Особовому Кабінету Користувача;

• можливість зробити Замовлення Товару Торгового Партнера на Сайті;

• можливість оплатити Товар Торгового Партнера на Сайті.

2.3. Використання Сайту і його Сервісів (включаючи вчинення Користувачем покупок на Сайті, а також вчинення ним будь-яких інших дій, пов'язаних із здійсненням такої покупки), регламентується чинним законодавством, цїєю Угодою та Іншими Правилами.

2.4. Акцептом умов даної Угоди є початок використання будь-яких Сервісів та інших можливостей Сайту (в тому числі, Реєстрація на Сайті).

2.5. Користувач (Гість) розуміє і погоджується з тим, що всі Сервіси надаються «як є», «як доступно», і що Адміністрація Сайту не несе відповідальності ні за які затримки, збоїв в роботі Сервісів, невірну або невчасну доставку повідомлень від Користувача Адміністрації Сайту та/або від Адміністрації Сайту Користувачеві, видалення або незбереження будь-якої Користувальницької персональної чи іншої інформації, якщо інше не встановлено Угодою, Іншими Правилами або чинним законодавством. Разом з тим, Адміністрація Сайту зобов'язується приймати всі розумні заходи для запобігання таких перебоїв.

2.6. Весь Контент, розміщений на Сайті, є об'єктом виняткових прав Адміністрації Сайту, Торгових Партнерів та інших правовласників. Всі права на Контент охороняються чинним законодавством (включаючи чинне законодавство про інтелектуальну власність).

2.7. Ця Угода опублікована за адресою https: //_________.pdf. Користування Сайтом можливо тільки відповідно до умов, які встановлені цією Угодою, Іншими Правилами та чинним законодавством. Користувач (Гість) зобов'язується припинити використання Сайту в разі незгоди з будь-якими умовами цієї Угоди, Інших Правил або при невідповідності особи тому поняттю Користувача (Гостя), яке дано в п.п. 1.6, 1.7 Угоди.

2.8. Здійснюючи доступ до Сайту та укладаючи таким чином цю Угоду, Користувач (Гість) запевняє і гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями (включаючи володіння дієздатністю в тій мірі, в якій це необхідно для здійснення відповідного правочину), необхідними для надання згоди на дотримання чинного законодавства, Угоди і Інших Правил, на їх виконання і на можливість нести відповідальність за їх недотримання.

3. УМОВИ І ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ НА САЙТІ

3.1. Використання функціональних можливостей Сайту і його Сервісів в повному обсязі допускається тільки після проходження Користувачем Реєстрації на Сайті і авторизації на Сайті відповідно до встановленої Адміністрацією Сайту процедурою. Реєстрація на Сайті Користувача означає повне і беззастережне прийняття Користувачем положень даного Угоди користувача і Інших Правил.

3.2. Користувач проходить на Сайті процедуру реєстрації на Сайті шляхом заповнення реєстраційної форми на сторінці www.artpozolota.com

3.3. При Реєстрації на Сайті Користувач повинен вказати:

• свій номер мобільного телефону;

• свою адресу електронної пошти;

• своє прізвище;

• своє ім'я;

• своє по батькові;

• пароль (для входу в Особистий Кабінет за допомогою адреси електронної пошти);

• свою дату народження.

3.4. При Реєстрації на Сайті Користувач за бажанням вказує:

• паспортний даний (серія, номер, коли та ким виданий);

• адреса реєстрації;

• завантажити свою фотографію («аватар») в Особистий Кабінет.

3.5. При Реєстрації на Сайті Користувача і вказівці Користувачем реєстраційних Даних та персональні дані, Користувач несе повну відповідальність за їх достовірність, актуальність, повноту і відповідність чинному законодавству наданої при реєстрації на Сайті інформації.

3.6. Перед Реєстрацією на Сайті Користувач зобов'язаний ознайомитися з усіма документами, що регламентують роботу Сайту (включаючи даний Угода Користувача, Інші Правила, а також чинне законодавство). Якщо Користувач здійснює Реєстрацію на Сайті то цим Користувач підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами всіх документів, що регламентують роботу Сайту, і дає свою згоду на обробку своїх персональних даних. Далі, після натискання на кнопку «далі» на вказаний Користувачем при реєстрації на Сайті номер мобільного телефону приходить смс-повідомлення, що містить одноразовий код. Даний код Користувач вводить в поле, що з'явилося на Сайті при реєстрації, тим самим підтверджуючи свою Реєстрацію на Сайті. Одноразовий код приходить Користувачеві кожен раз при його вході в свій кабінет. Свої дані, введені Користувачем при реєстрації на Сайті (п.3.3. Та п.3.4. Вище), Користувач має можливість змінити в будь-який момент в Особистому Кабінеті.

3.7. Реєстрація на Сайті вважається закінченою в момент підтвердження Користувачем отриманого ним при первинній реєстрації одноразового коду (п.3.6. Вище).

3.8. Для кожного Користувача, що реєструє на Сайті, створюється унікальна обліковий запис і Особистий Кабінет для доступу до Сервісів Сайту.

3.9. Користувач, що зареєструвався на Сайті, здійснює вхід до кабінету шляхом проходження авторизації – введення e-mail  та паролю, зазначеного при реєстрації на Сайті. Крім цього, Користувач має можливість входити до кабінету через соціальні мережі Фейсбук, Гугл, а також через особистий кабінет, відкритий на сайті www.artpozolota.com.

3.10. Адміністрацією Сайту використовується технологія cookies для автоматичної авторизації Користувача для доступу до Особовому Кабінету, а також для збору аналітики, в тому числі про відвідуваність сайту.

3.11. Користувач не має права передавати свої логін і / або пароль третім особам, несе повну відповідальність за безпеку своїх логіна і пароля, за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання, а також за всі дії, вчинені з використанням своїх логіна і пароля, і за будь-які наслідки, які могло спричинити або спричинило подібне їх використання (зокрема, Користувач зобов'язаний використовувати ліцензійні антивірусні програми, використовувати складні буквено-цифрові поєднання при створенні пароля, не надавати в розпорядження третіх осіб комп'ютер чи інше обладнання з введеними на ньому логіном і / або паролем Користувача і т.п.).

3.12. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за втрату Користувачем своїх реєстраційних Даних, в тому числі з причини протиправних дій третіх осіб.

3.13. У разі, якщо буде встановлено факт здійснення третіми особами протиправних дій щодо Користувача (зокрема, щодо його Особистого Кабінету), (в тому числі в разі, коли в результаті таких протиправних дій Користувачеві будуть завдані збитки), Користувач має право вимагати від таких третіх осіб відновлення своїх прав і відшкодування своїх збитків як у позасудовому, так і в судовому порядку. При цьому, Користувач звільняє Адміністрацію Сайту від будь-якої відповідальності в зв'язку з фактом скоєння третіми особами зазначених у цьому п.3.13. протиправних дій, в зв'язку з чим Адміністрація Сайту не буде нести відповідальність як за вищевказані протиправні дії третіх осіб, так і за їх наслідки (включаючи можливі збитки, що виникли у Користувача).

3.14. Адміністрація Сайту наполегливо рекомендує Користувачеві при реєстрації на Сайті вказувати всі дані, згадані в п.3.4. Загальних Правил, а при їх зміні негайно повідомляти Адміністрації Сайту про такі зміни.

3.15. При неможливості здійснення авторизації в зв'язку з втратою пароля Користувачеві необхідно заповнити форму «Відновлення пароля», вказавши свої адреса електронної пошти, яку Користувач вказував при реєстрації на Сайті. Після натискання кнопки «Відправити» на зазначені Користувачем адресу електронної пошти прийде посилання, по якій необхідно перейти для відновлення пароля. При неможливості здійснення авторизації в зв'язку з втратою пароля, блокуванням Особистого Кабінету і з інших причин, Користувач має право звернутися до Адміністрації Сайту, направивши лист на адресу електронної пошти Адміністрації Сайту, зазначений в розділі 14 Угоди Користування.

3.16. Способи відновлення доступу до Особовому Кабінету, авторизації Користувача можуть бути змінені, скасовані або доповнені Адміністрацією Сайту в будь-який час в односторонньому порядку на свій розсуд без вказівки причин і без отримання на те чийогось згоди, а також без будь-якого спеціального повідомлення Користувача.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОСТЯ, КОРИСТУВАЧА, ПОКУПАТЕЛЯ І АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ

4.1. Гість має право:

● самостійно вивчати Оголошення та інші матеріали по окремим Торговим Партнерам на Сайті і використовувати отриману таким чином інформацію для своїх потреб;

● ділитися реферальним посиланнями на Торгових Партнерів в соціальних мережах;

● купувати Товари на умовах, передбачених цим Користувальницьким Угодою;

● отримувати контактну інформацію про Торговому Партнера відповідно до чинного законодавства;

● звертатися до Адміністрації Сайту з питань використання Сервісів Сайту, а також направляти на розгляд заяви, скарги на адресу, зазначену в розділі 14 Угоди Користування;

● отримувати листи, розсилки на адресу своєї електронної пошти та / або смс-повідомлення на номер вказаного їм телефону.

4.2. Гість зобов'язаний:

● прийняти безумовно, без змін і в повному обсязі умови Угоди Користування і Інших Правил, після чого (при необхідності) самостійно на щоденній основі відстежувати актуальну редакцію Угоди Користування і Інших Правил, що вносяться до них зміни і доповнення, а в разі незгоди з актуальною редакцією Угоди користувача, Інших Правил або з внесеними в них змінами або доповненнями - негайно припинити будь-яке користування сайтом;

● відповідати умовам, зазначеним в п. 1.6 Угоди користувача;

● уважно вивчити на Сайті інформацію про товар, його Ціні та інших умовах купівлі-продажу Товару;

● дотримуватися при користуванні Сайтом вимоги чинного законодавства, Угоди користувача і Інших Правил;

● використовувати Сайт таким чином, щоб не порушувати чинне законодавство, Угода Користувача і Інші Правила;

● дотримуватися права і свободи третіх осіб;

● не робити будь-яких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на Сайт;

● не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти твори і / або інформацію, які містяться на Сайті, без отримання на те попередньої письмової згоди Адміністрації Сайту;

● дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту;

● не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і охороняється чинним законодавством інформацію про фізичних або юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;

● не робити будь-яких дій, які спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту або окремих його Сервісів;

• компенсувати в повному обсязі Торговому Партнеру та / або Адміністрації Сайту завдані збитки.

4.3. Гостю забороняється:

● використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження Змісту Сайту;

● будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені Сервісами даного Сайту;

● здійснювати несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких Послуг;

● порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту;

● виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якому Користувача Сайту;

● використовувати Сайт і Вміст Сайту в будь-яких цілях, заборонених чинним законодавством, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Адміністрації Сайту або інших осіб;

● незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність третіх осіб;

● здійснювати незаконні збір і обробку персональних даних третіх осіб.

4.4. Користувач має право:

● самостійно вивчати Оголошення та інші матеріали по окремим Торговим Партнерам на Сайті і використовувати отриману таким чином інформацію для своїх потреб;

● ділитися реферальним посиланнями на Торгових Партнерів в соціальних мережах;

● купувати Товари на умовах, передбачених цим Користувальницьким Угодою;

● отримувати контактну інформацію про Торговому Партнера відповідно до чинного законодавства;

● звертатися до Адміністрації Сайту з питань використання Сервісів Сайту, а також направляти на розгляд скарги на інших користувачів за адресою, вказаною в розділі 14 Угоди Користування;

● отримувати листи, розсилки на адресу своєї електронної пошти та/або смс-повідомлення на номер вказаного їм телефону;

● редагувати свій Особистий Кабінет, додавати і актуалізувати інформацію про себе.

4.5. Користувач зобов'язаний:

● прийняти безумовно, без змін і в повному обсязі умови Угоди Користування і Інших Правил, після чого самостійно на щоденній основі відстежувати актуальну редакцію Угоди Користування і Інших Правил, що вносяться до них зміни і доповнення, а в разі незгоди з актуальною редакцією Угоди користувача , Інших Правил або з внесеними в них змінами або доповненнями - негайно припинити будь-яке користування сайтом;

● відповідати умовам, зазначеним в п. 1.7 Угоди користувача;

● уважно вивчити на Сайті інформацію про товар, його Ціні та інших умовах купівлі-продажу Товару;

● надавати при реєстрації на Сайті номер свого мобільного телефону, даючи тим самим згоду на отримання на цей номер смс-повідомлень (зокрема, інформації по Замовленню, реклами, а також інших повідомлень);

● дотримуватися при користуванні Сайтом вимоги чинного законодавства, Угоди користувача і Інших Правил;

● використовувати Сайт таким чином, щоб не порушувати чинне законодавство, Угода Користувача і Інші Правила;

● дотримуватися права і свободи третіх осіб;

● не робити будь-яких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на Сайт;

● не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти твори і / або інформацію, які містяться на Сайті, без отримання на те попередньої письмової згоди Адміністрації Сайту;

● дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту;

● не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і охороняється чинним законодавством інформацію про фізичних або юридичних осіб / фізичних осіб-підприємців;

● не робити будь-яких дій, які спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту або окремих його Сервісів;

• компенсувати в повному обсязі Торговому Партнеру та / або Адміністрації Сайту завдані збитки.

4.6. Адміністрація Сайту має право:

● в будь-який час в односторонньому порядку на свій розсуд без вказівки причин і без отримання на те чийогось згоди, а також без будь-якого спеціального повідомлення Користувача (Гостя) змінювати і / або доповнювати даний Угода Користувача. Змінена і / або доповнене таким чином Угода Користувача в новій редакції набирає чинності негайно з моменту його розміщення на Сайті, якщо інше не буде обумовлено Адміністрацією Сайту;

● модерувати і видаляти коментарі та / або коментарі Користувача при порушенні Користувачем чинного законодавства, Угоди Користування або Інших Правил;

● блокувати тимчасово або постійно Особистий Кабінет будь-якого Користувача при неодноразовому порушенні Користувачем чинного законодавства, Угоди Користування або Інших Правил (за умови того, що у Користувача немає чинного укладеного і невиконаного договору купівлі-продажу з Торговим Партнером);

● тимчасово обмежити можливість Замовлення Товарів в Особистому Кабінеті будь-якого Користувача при порушенні Користувачем чинного законодавства, Угоди Користування або Інших Правил (в тому числі в разі, коли у Користувача є діючий укладений невиконаний договір купівлі-продажу з Торговим Партнером);

● збирати на Сайті через форму реєстрації на Сайті адреси електронної пошти, номери телефонів користувачів, які використовується тільки для цілей, встановлених у чинному законодавстві, Користувача Угоді або Інших Правилах;

● здійснювати розсилку новин та іншої на думку Адміністрації Сайту корисною для Користувача (Гостя) інформації по базі адрес електронної пошти і номерів телефонів (смс-повідомлення), наданих Користувачами (Гостями);

● реалізовувати свої інші законні права та відстоювати свої інтереси будь-яким законним чином.

4.7. Користувачеві забороняється:

● використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження Змісту Сайту;

● будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені Сервісами даного Сайту;

● здійснювати несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких Послуг;

● порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту;

● виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якому іншому Користувача Сайту;

● використовувати Сайт і Вміст Сайту в будь-яких цілях, заборонених чинним законодавством, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Адміністрації Сайту або інших осіб;

● передавати (повідомляти) третім особам свої логін і / або пароль, які використовуються для доступу до свого Особовому Кабінету;

● незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність третіх осіб;

● здійснювати незаконні збір і обробку персональних даних інших осіб.

4.8. Якщо Користувач надає невірну або неповну інформацію, або у Адміністрації Сайту є підстави вважати, що надана Користувачем інформація невірна або не точна, Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку на свій розсуд без вказівки причин і без отримання на те чийогось згоди заблокувати , призупинити та / або відмовити Користувачеві в використанні його логіна і пароля, а також заборонити використання Особистого Кабінету, доступ до Сервісів і іншим можливостям Особистого Кабінету.

4.9. Отримання смс-повідомлень і листів, будь-якій іншій розсилки є добровільним. При обробці персональних даних Користувача Адміністрація Сайту керується чинним законодавством (включаючи, зокрема, законодавство про інформацію, про персональні дані, про рекламу). Користувач може в будь-який час відмовитися від отримання листів, будь-якій іншій розсилки, клікнувши на посилання для відписки, яка присутня в кожному вихідному листі. У цьому випадку адреса електронної пошти Користувача буде автоматично видалений з бази розсилки. Для відмови від отримання смс-повідомлень Користувач направляє лист Адміністрації Сайту на адресу artpozolota@artpozolota.com. У цьому випадку номер телефону Користувача буде видалений з бази розсилки смс-повідомлень протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Користувача зазначеного вище листа.

4.10. Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності за відвідування, використання і наслідки таких відвідин / використання Користувачем/Гостем інших сайтів, посилання на які розміщені на Сайті.

4.11. У Покупця як сторони договору купівлі-продажу Товару виникають усі права та обов'язки відповідно до чинного законодавства (включаючи законодавство про захист прав споживачів). При цьому, сторонами даних правовідносин виступають Покупець і Торговий Партнер.

4.12. Покупець має право:

• залишати коментарі та/або коментарі на Сайті з урахуванням вимог, передбачених розділом 5 Угоди Користування;

• залишати коментарі та /або коментарі, а також виставляти рейтинг Торговому Партнеру після того, як Покупець скористався пропозицією даного Торгового Партнера;

• отримувати в Особистому Кабінеті, а також по залишених реквізитами необхідну документацію по досконалим і оформленим до Замовлень;

• пред'явити вимогу Адміністрації Сайту про повернення суми виробленої їм попередньої оплати Товару, якщо (1) Товар буде переданий Покупцю в належний термін, і (2) Покупець направив Торговому Партнеру повідомлення про відмову від виконання договору купівлі-продажу у зв'язку з порушенням Торговим Партнером зобов'язання передати Товар в належний термін;

• відмовитися від Замовлення і розірвати договір купівлі-продажу (в тому числі, через свій Особистий Кабінет) у випадках, передбачених чинним законодавством.

4.13. Покупець зобов'язаний:

● вибравши Товар, покупку якого Покупець хотів би сплатити, а також спосіб його оплати, доставки (якщо є) і інші умови покупки даного Товару, ввести в формі Замовлення Товару достовірні дані;

● компенсувати в повному обсязі Торговому Партнеру та/або Адміністрації Сайту завдані збитки;

● на вимогу Адміністрації Сайту надати інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Покупця в якості особи, яка уклала договір купівлі-продажу Товару, а також в якості Користувача (в тому числі, при направленні Користувачем на адресу Адміністрації Сайту заяв, повідомлень та інших документів).

4.14. На Покупця також поширюються всі права, обов'язки і обмеження, зазначені в п. 4.4, 4.5 і п. 4.7-4.10 даної Угоди.

4.15. Покупець підтверджує, що він обізнаний і погоджується з тим, що в ситуації, коли правовідносини між Покупцем і Торговим Партнером, пов'язані з укладенням договору купівлі-продажу Товару, регулюються правом тієї держави (див. П.13.6. Цього Угоди користувача), де в деяких випадках передбачаються особливі правила продажу, доставки, обміну, повернення деяких видів Товарів (включаючи відсутність у Покупця права на покупку, права на покупку дистанційним способом, права на обмін, права на повернення деяких видів товарів), і такі особливі правила, передбачені правом відповідної держави, відрізняються від того, що викладено в цьому Користувача Угоді, то до відносин Покупця і Торгового Партнера застосовуються такі особливі правила відповідного законодавства, згадані вище.

5. ВИМОГИ, ЯКІ ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО ВІДГУКІВ ТА КОМЕНТАРЯМ НА САЙТІ

5.1. Відгуки та коментарі розміщуються Користувачем на Сайті через Особистий Кабінет і публікуються на Сайті без справляння будь-якої плати з Користувача. При цьому, Адміністрація Сайту має право видалити відгук та  або коментар у разі, якщо відгук та/або коментар не відповідає вимогам чинного законодавства, Угоди або Інших Правил.

5.2. Розміщуючи на Сайті відгуки та/або коментарі, Користувач робить Відомості, що містяться в них, загальнодоступними і розуміє, що розміщена інформація публікується на Сайті у відкритому доступі, тобто доступна для ознайомлення необмеженому колу осіб на території всіх країн світу, де є можливість використання мережі Інтернет і доступу до Сайту. Користувач розуміє і приймає на себе всі ризики, пов'язані з зазначенням в Об'явленні контактної інформації, в тому числі, включаючи, але не обмежуючись: ризик потрапляння адреси електронної пошти до списків для розсилки спам-повідомлень, ризик потрапляння адреси електронної пошти до різного роду шахраям, ризик потрапляння телефонного номера до смс-спамерам та/або смс-шахраям і інші ризики, що випливають з такого розміщення інформації.

5.3. Користувач несе повну відповідальність за зміст та форму розміщеного їм відкликання та/або коментаря на Сайті. Користувач гарантує, що відгуки та/або коментарі містять відповідні дійсності Відомості, а також не порушують чинне законодавство, даної Угоди  та Інші Правила.

5.4. У разі, якщо відгуки та/або коментарі Користувача є об'єктом авторського права або включають в себе його, то, публікуючи їх, Користувач дозволяє Адміністрації Сайту використовувати їх будь-яким способом, в тому числі шляхом відтворення, поширення, перекладу, публічного виконання, публічного показу, повідомлення в ефір і по кабелю, доведення до загального відома без обмеження по території та терміну використання.

5.5. Забороняється розміщувати на Сайті відгуки та/або коментарі, які містять:

● наклеп та/або образу;

● наклеп та/або образу;

● Відомості не відповідають дійсності;

● інформацію непристойного характеру;

● пропонують та/або рекламують Товари, обіг яких заборонено або обмежено чинним законодавством;

● відомості про приватне життя, персональні дані третіх осіб, особисту і сімейну таємницю, іншу охоронювану таємницю, яка охороняється чинним законодавством (включаючи державну таємницю, конфіденційні Відомості);

● ненормативну лексику;

● висловлювання екстремістського характеру;

● заклики до масових безладів, участі в масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку;

● посилання на сайти і сторінки в Інтернеті, зміст яких суперечить чинному законодавству;

● спам і тролінг.

6. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ І ЙОГО ОПЛАТА

6.1. Товарна пропозиція в Об'явленні, яке розміщується Торговим Партнером в Маркетплейсе, є офіційною публічною пропозицією Торгового Партнера, адресованою Покупцям, укласти договір купівлі-продажу на Товари.

6.2. Замовлення Товару оформляється Покупцем самостійно на Сайті через свій Особистий Кабінет. Для оформлення Замовлення Покупець повинен:

- зареєструватися та авторизуватися на Сайті;

- вибрати цікавий Товар, натиснувши на картинку відповідного Оголошення, а потім кнопку «Купити»;

- вказати кількість Товару і інші індивідуальні ознаки Товару, вказівка ​​яких є необхідною умовою для укладення договору купівлі-продажу Товару;

- натиснути на кнопку «Оформити Замовлення» і заповнити форму Замовлення (вказати контактну інформацію, адресу доставки та час доставки товару, вибрати спосіб оплати, заповнити інші поля форми);

- натиснути на кнопку «Оформити Замовлення». Договір купівлі-продажу між Покупцем і Торговим Партнером вважається укладеним з моменту натискання на кнопку «Оформити Замовлення», якщо ця умова не суперечить чинному законодавству.

6.3. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті. Особливості Замовлення конкретного Товару зазначаються у відповідному Оголошенні.

6.4. Після оформлення Замовлення на адресу електронної пошти Покупця відправляється лист із зазначенням найменувань вибраних Товарів, їх кількості, загальна сума оплати, місце доставки і термін доставки.

6.5. Покупцеві, який оформив Замовлення, надається можливість здійснити оплату Товару (включаючи їх доставку Покупцеві) одним із способів:

- попередня оплата Товару через оператора електронний платежів на Сайті (при цьому, на адресу електронної пошти Покупця направляється онлайн-чек, а на номер телефону Покупця - смс-повідомлення з підтвердженням оформлення Замовлення);

- готівковими коштами або банківською картою безпосередньо при доставці Товару Покупцю (буде уточнюватися при оформленні Замовлення Покупцем);

- іншими способами (при наявності технічної можливості здійснення оплати такими способами, що буде уточнюватися при оформленні Замовлення Покупцем).

6.6. Зазначена на Сайті Ціна Товару та вартість доставки Товару не можуть бути змінені після Замовлення Товару на Сайті.

6.7. Датою оплати Товару вважає дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Торгового Партнера.

6.7. Покупець має право відмовитися від Товару в будь-який час до його передачі, а після передачі Товару - протягом терміну, зазначеного в п. 9.2. Угоди Користування, якщо інше не встановлено чинним законодавством, цією Угодою, Іншими Правилами.

7. ДОСТАВКА І ПРИЙНЯТТЯ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

7.1. Доставка купленого Товару може здійснюватися (за наявності технічної можливості здійснити доставку), якщо інше не зазначено в Об'явленні:

7.1.1. кур'єрською службою згідно з договором Покупця з Адміністрацією Сайту;

7.1.2.або в пункт самовивозу:

- торгова точка Адміністрації Сайту та /або Торгового Партнера;

- відділення служби Експрес-Доставки.

7.1.3. або за згодою Покупця - кур'єрською службою Торгового Партнера;

7.1.4. або за згодою Покупця - службою Експрес-Доставки,

7.2. При наявності можливості здійснити електронну доставку Послуг, інформація про це буде доступна Покупцеві при оформленні Замовлення.

7.3. Порядок доставки, її ціна та інші умови здійснення доставки вказуються на Сайті.

7.4. Доставка проводиться в узгоджені з Покупцем терміни, що підтверджується відправленим на електронну адресу Покупця листом (п. 6.4 Угоди користувача).

7.5. Покупець зобов'язаний в місці доставки, в присутності кур'єра (представника служби Експрес-Доставки) прийняти  Товар за кількістю, якості, асортименту та комплектності.

7.6. Всі претензії, пов'язані з неналежною якістю доставленого Товару (вимоги щодо обміну Товару, поверненню Товару, повернення грошових коштів), регулюються положеннями розділу 9 Угоди. Адміністрація Сайту сприяє Покупцям у вирішенні їхніх претензій до Торговим Партнерам шляхом надання всієї наявної у Адміністрації Сайту інформації щодо порядку роботи, умов продажу і повернення Товарів, умов повернення коштів, сплачених за Товари, місця знаходження відповідних Торгових Партнерів, а також будь-який інший інформації , істотною для вирішення таких претензій, що знаходиться в розпорядженні Адміністрації Сайту і не є конфіденційною в силу закону або договору.

7.7. Якщо Покупець замість доставки купленого ним Товару вибирає самовивезення такого Товару, то Покупець зобов'язаний забрати цей Товар з пункту самовивозу в термін, зазначений на Сайті при укладенні договору купівлі-продажу Товару, якщо інші терміни не будуть узгоджені з Покупцем або не встановлені чинним законодавством. Якщо Покупець не забрав Товар з пункту самовивозу в узгоджений з Покупцем термін, зазначений в розділі «Доставка» на Сайті, то неотриманий Покупцем Товар повертається Торговому Партнеру, і при цьому Покупець сплачує зворотну доставку (повернення) Товару від пункту самовивозу до Торгового Партнера, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ І КОРИСТУВАЧА

8.1. Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які Оголошення Торгових Партнерів або третіх осіб, розміщені в Маркетплейс відповідного Торгового Партнера, а також не дає ніяких гарантій щодо будь-якого Контенту, його точності, актуальності або достовірності.

8.2. Вся інформація і весь Контент (незалежно від того, чи стосується ця інформація або цей Контент до персональних даних або іншим даними, що підлягає захисту відповідно до чинного законодавства, або не відноситься), розміщені (відтворені, доведені до загального відома) Користувачем на Сайті, розміщуються їм з метою Реєстрації на Сайті, та/або створення Особистого Кабінету, та/або оформлення Замовлення, розміщуються Користувачем в його інтересах, в тому числі для встановлення правовідносин з Торговим Партнером, третіми особами та/або ідентифікації такого Користувача.

8.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за якість, безпеку та будь-які інші споживчі властивості пропонованих до реалізації Товарів, а також за правомірність розміщення пропозицій про їх продаж, якщо ця умова не суперечить чинному законодавству.

8.4. Користувач зобов'язується сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання перед Адміністрацією Сайту, а також Торговим Партнером в разі укладення з останніми договору купівлі-продажу.

8.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальність перед Користувачем/Гостем/Покупцем за будь-які дії інших Користувачів / Гостей / Покупців, Торгових Партнерів або третіх осіб, що використовують Сайт, а також за будь-які наслідки таких дій.

8.6. Відповідальність за відмову Торгового Партнера від виконання зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу покладається безпосередньо на Торгового Партнера.

8.7. Користувач/Гість/Покупець відповідно до чинного законодавства несе повну відповідальність за власні дії та бездіяльність при використанні Сайту. Користувач (Гість) зобов'язується припинити використання Сайту у разі незгоди з будь-якими умовами Угоди, Інших Правил або чинного законодавства (в тому числі, при невідповідності фізичної особи того поняттю Користувача/Гостя/Покупця, яке наведено у п. 1.6, 1.7 цієї Угоди). У разі порушення Користувачем/Гостем//Покупцем чинного законодавства, Угоди або Інших Правил відповідальність (як майнову, так і немайнову) за такі порушення (як дії, так і бездіяльність) несуть або Користувач/Гість/Покупець, включаючи особу, яка, не відповідаючи поняттю Користувача/Гостя/Покупця, викладеному в п.1.6, 1.7 Угоди, здійснювала права і покладала на себе обов'язки Користувача/Гостя/Покупця), або його батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, інші органи та організації, що несуть відповідальність за вчинені такою особою угоди. Також відповідно до чинного законодавства ці особи відповідають за шкоду, заподіяну неповнолітнім або недієздатним Користувачем/Гостем/Покупцем Адміністрації Сайту, Торговому Партнеру або іншим Користувачам при користуванні Сайту. Якщо у повнолітнього Користувача існують які-небудь обмеження, пов'язані з можливістю розміщувати на Сайті Замовлення і укладати договори купівлі-продажу Товарів на Сайті, то всю відповідальність (майнову і немайнову) за дії / бездіяльність такого Користувача на Сайті несуть його батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники чи інші органи і організації, що несуть відповідальність за вчинені такою особою угоди.

8.8. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за:

● затримки, збої і перерви в наданні Послуг, викликані технічними перебоями в роботі устаткування та/або програмного забезпечення;

● будь-які збитки, які Користувач (Гість) може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення Угоди, Інших Правил або чинного законодавства, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача (Гостя);

● дії або бездіяльності систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою;

● належне функціонування Сайту в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання (при цьому, Адміністрація Сайту не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів цими речовинами);

● якість Товарів чи інші умови договорів купівлі-продажу Товарів, Оголошення про які розміщені на Сайті.

8.9. Сайт може містити посилання на інтернет-сайти (гіперпосилання, банери) і будь-який Контент, що належить третім особам. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримав доступ за допомогою Сайту.

9. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ, ОПЛАТИ

9.1. Правила повернення Товарів, що продаються Торговим Партнером, а також положення щодо повернення Покупцеві сплачених ним коштів, встановлюються кожним відповідним Торговим Партнером самостійно в рамках Угоди та чинного законодавства.

9.2. Якщо придбаний непродовольчий Товар належної якості не задовольнив Покупця за його формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром і не може бути використаний Покупцем за призначенням, то Покупець має право обміняти даний Товар на аналогічний. Обмін здійснюється за умови, що Товар не використовувався і зберіг свій товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також при наявності розрахункового документа, що підтверджує факт оплати відповідного Товару.

9.3. Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право за своїм вибором:

• придбати будь-який інший Товар з наявного асортименту Торгового Партнера з відповідним перерахуванням вартості;

• розірвати договір купівлі-продажу і отримати назад кошти в розмірі вартості повернутого Товару. Розрахунки з Покупцем провадяться виходячи з вартості Товару на дату його оплати. Грошові кошти, сплачені за Товар, повертаються Покупцю тим же способом, яким були отримані, не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати отримання Торговим Партнером повернутого Товару;

• здійснити обмін Товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного Товару в продаж.

9.4. Якщо інше не встановлено чинним законодавством, Покупець не має права відмовитися від Товару належної якості, якщо Товар має індивідуально визначені властивості або може бути використаний виключно Покупцем.

9.5. Якщо Покупець має намір повернути Товар належної якості, що не належить до Товарам, зазначеним в п. 9.4 даного Угоди, то до закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів включно з дати отримання Товару, Покупцеві необхідно відправити заяву на повернення Товару у відсканованому вигляді на вказану у розділі 14 Угоди адресу електронної пошти того Торгового Партнера, у якого Товар був придбаний. Оригінал заяви на повернення необхідно прикласти при поверненні Товару. Доставка Товару від Покупця до Торгового Партнера при його поверненні Торговому Партнеру сплачується Покупцем. Покупцеві повертається вартість Товару, сплачена Покупцем, відповідно до заяви на повернення Товару, за вирахуванням суми повернення Товару від Покупця до Торгового Партнера. У заяві на повернення Товару належної якості Покупцеві необхідно вказати достовірні відомості:

• повні ПІБ Покупця;

• паспортні дані (номер, серія паспорта, ким, коли виданий) Покупця;

• місце проживання Покупця;

• ІПН Покупця (якщо є),

• найменування банку, МФО банку, банківський рахунок Покупця.

9.6. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного терміну недоліків Товару Покупець, протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виявлення недоліків Товару, має право письмово звернутися до Торговому Партнеру з одним з таких вимог:

1) пропорційно зменшити ціну придбаного Товару;

2) безоплатно усунути недоліки Товару у розумний строк;

3) відшкодувати витрати на усунення недоліків Товару.

9.7. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного терміну істотних недоліків Товару, що виникли з вини Торгового Партнера, або фальсифікації Товару, підтверджених висновком експертизи, Покупець, протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виявлення істотних недоліків Товару, має право письмово звернутися до Торгового Партнера з одним з таких вимог:

1) розірвати договір купівлі-продажу та повернути сплачену за Товар грошову суму;

2) замінити Товар на такий же або на аналогічний, з числа наявного у Торгового Партнера.

9.8. Якщо Покупець має намір замінити Товар з істотним недоліком на такий же або аналогічний, то Покупцеві необхідно відправити заяву на заміну Товару у відсканованому вигляді на вказаний в розділі 14 Угоди адресу електронної пошти того Торгового Партнера, у якого Товар був придбаний. Оригінал заяви на заміну Товару необхідно прикласти до Товару, що повертається. Доставка Товару від Покупця до Торгового Партнера при його заміні сплачується Покупцем. У заяві на заміну Товару необхідно вказати достовірні відомості:

• повні ПІБ Покупця;

• паспортні дані (номер, серія паспорта, ким, коли виданий) Покупця;

• місце проживання Покупця;

• ІПН Покупця (якщо є),

• найменування банку, МФО банку, банківський рахунок Покупця.

9.9. Після проведення перевірки якості Товару та при наявності відповідного Товару у Торгового Партнера, вимога Покупця про заміну Товару підлягає задоволенню протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін. У разі відсутності Товару вимога Покупця підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви.

9.10. При розірванні договору розрахунки з Покупцем у разі підвищення ціни на Товар проводяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості Товару на дату його оплати. Гроші кошти, сплачені за Товар, повертаються Покупцю в день розірвання договору, а в разі неможливості повернути в день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше семи днів.

9.11. При пред'явленні Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший термін.

9.12. Вимоги Покупця, зазначені в  п.п. 9.2, 9.3, 9.6, 9.7 Угоди розглядаються Торговим Партнером після пред'явлення Покупцем розрахункового документа, а щодо Товарів, на які встановлено гарантійний термін, - технічного паспорта чи іншого документа, який його замінює.

9.13. Вимоги Покупця, передбачені п.п. 9.6, 9.7 Угоди, не підлягають задоволенню, якщо Торговий Партнер доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або його транспортування та зберігання.

9.14. У разі якщо Покупець не забрав Товар з пункту самовивозу в строк, зазначений в розділі «Доставка» на Сайті, Товар повертається з пункту самовивозу Торговому Партнеру. Покупець сплачує повернення Товару від пункту самовивозу до Торгового Партнера, якщо інше не передбачено чинним законодавством або Угодою. Якщо Покупець оплатив Товар до його отримання з пункту самовивозу, то Покупець може звернутися до Торговому Партнеру з заявою про повернення коштів з дотриманням умов, зазначених у п. 9.5 Угоди користувача.

10. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

10.1. Будь-яке використання назви сайту (як повністю, так і частково, в тому числі його Сервісів, елементів його дизайну) без отримання на те попередньої письмової згоди Адміністрації Сайту заборонено.

10.2. Використання розміщених на Сайті матеріалів, відтворення і поширення їх будь-якими способами, в тому числі в інтернеті, публічний показ, доведення до загального відома, копіювання (повне і часткове), переробка ЗАБОРОНЕНІ, за винятком випадків, коли Адміністрація Сайту дає  пряме, явне і однозначно виражене попередню письмову згоду на таке використання певними в такому письмової згоди способами.

10.3. Для отримання згоди на використання розміщених на Сайті творів необхідно звернутися до Адміністрації Сайту через форму зворотного зв'язку в Особистому Кабінеті або надіслати листа на адресу електронної пошти Адміністрації Сайту, зазначений в розділі 14 Угоди Користування.

10.4. За порушення інтелектуальних прав (як виняткових прав, так і особистих немайнових прав) порушники інтелектуальних прав підлягають притягненню до відповідальності як Адміністрацією Сайту, так і будь-якими іншими особами, чиї права будуть порушені (в тому числі, в судовому порядку).

11. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ, ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

11.1. Адміністрація Сайту докладає всіх зусиль для того, щоб не допустити на Сайті порушень чиїхось прав.

11.2. У разі, якщо Користувач або інша особа вважають, що Адміністрація Сайту будь-яким чином порушує  його права, така особа може з метою врегулювання конфлікту, що виник в досудовому порядку звернутися до Адміністрації Сайту, направивши свою претензію або на адресу електронної пошти Адміністрації Сайту, зазначену в розділі 14 Загальних Правил, або через форму зворотного зв'язку в Особистому Кабінеті.

11.3. Претензію надсилається у відсканованому вигляді з підписом особи, яка вважає, що її права порушені, або її представника за дорученням на ту адресу електронної пошти Адміністрації Сайту, який вказаний в розділі 14 Загальних Правил.

11.4. Для того, щоб у Адміністрації Сайту мала можливість розглянути претензію по суті і направити на неї відповідь, в претензії потрібно вказати такі відомості:

• інформацію про особу, яка вважає, що її права порушені, в зв'язку з чим вона  і пред'являє претензію (повні ПІБ, паспортні дані, місце проживання);

• якщо претензія підписана представником особи, яка вважає, що її права порушені - інформацію і про таку особу, і про представника цієї особи (повні ПІБ, паспортні дані, місце проживання), а також відскановану копію документа, що підтверджує повноваження такого представника);

• які саме права порушено та в чому саме виразилося порушення прав;

• в яких саме діях Адміністрації Сайту виразилося порушення прав;

• сторінка Сайту, на якій, на думку особи, яка надіслала претензію, порушені її права;

• контактні дані для зв'язку або з особою, яка вважає, що її права порушені, та/або для зв'язку з її представником (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти, якщо є - скайп-нік і т.п.);

• інші дані особи, яка вважає, що її права порушені, які необхідні для розгляду претензії по суті (наприклад, реквізити банківського рахунку такої особи та/або банківської карти такої особи - у разі, якщо претензія пов'язана з поверненням коштів);

• інші дані (за бажанням Користувача);

• дата і підпис особи, яка поставила претензію, або підпис представника такої особи.

11.5. Адміністрація Сайту протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє особу, яка пред'явила претензію, про результати її розгляду.

11.6. Врегулювання претензії Користувача до Торговому Партнеру або претензії Торгового Партнера до Користувача, якщо така претензія виникла в зв'язку з виконанням укладеного між ними договору купівлі-продажу Товару, не відноситься до компетенції Адміністрації Сайту. Користувач і Торговий Партнер врегулюють такі претензії самостійно без участі Адміністрації Сайту.

12. ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ

12.1. За умови того, що це не суперечить чинному законодавству, Адміністрація Сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача/Покупця/Гостя даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача/Покупця/Гостя, який може порушувати права або незаконно втручатися в діяльність Адміністрації Сайту, Торгового Партнера, інших Користувачів або третіх осіб.

12.2. Адміністрація Сайту має право розкрити будь-яку інформацію відносно Користувача/Гостя/Покупця, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов Угоди, Інших Правил, захисту прав та/або безпеки Адміністрації Сайту, Торгових Партнерів, інших Користувачів або третіх осіб.

12.3. Адміністрація Сайту має право без попереднього повідомлення Користувача/Гостя/Покупця  припинити і (або) заблокувати його доступ до Сайту, якщо Користувач/Гість/Покупець порушив умови, які регламентують використання Сайту, які викладені або в чинному законодавстві, або в Угоді, або в Інших Правилах, а також у разі припинення функціонування Сайту по будь-якої причини (наприклад, через технічні неполадки або будь-який інший нештатної ситуації). При цьому, обов'язки за укладеним між Користувачем та Торговим Партнером договором купівлі-продажу Товару повинні бути виконані.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Угода набуває чинності з моменту опублікування на Сайті і діє до моменту її відкликання Адміністрацією Сайту, якщо інше не встановлено Адміністрацією Сайту.

13.2. Умови Угоди можуть бути змінені та/або доповнені Адміністрацією Сайту в будь-який час в односторонньому порядку на свій розсуд без зазначення причин і без отримання на те чиєїсь згоди, а також без будь-якого спеціального повідомлення Користувача/Гостя/Покупця. Змінена та/або доповнена таким чином Угода в новій редакції набуває чинності негайно, якщо інше не буде особливо обумовлено Адміністрацією Сайту. Адміністрація Сайту наполегливо рекомендує Користувачам/Гостям/Покупцям виконувати свій обов'язок (п.4.2, 4.5, 4.13 Угоди) по регулярної перевірці актуальності умов даної Угоди та Інших Правил з метою своєчасного ознайомлення з внесеними в них змінами та/або доповненнями. Продовження використання Сайту Користувачем/Гостем/Покупцем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди або Інші Правила означає повне і безумовне прийняття і згоду (акцепт) Користувача/Гостя/Покупця на такі внесені в них зміни та/або доповнення.

13.3. Якщо з тих чи інших причин одна умова або кілька умов даної Угоди або Інших Правил є або недійсними, або не мають юридичної сили, або непридатними, то це не впливає на дійсність або застосовність інших умов даної Угоди або Інших Правил.

13.4. Будь-яке використання Користувачем/Гостем/Покупцем  Сайту, в тому числі Сервісу, Особистого Кабінету, означає повне і беззастережне прийняття Користувачем/Гостем/Покупцем умов даної Угоди та Інших Правил. Умови Користування і Інших Правил поширюють свою дію на весь період фактичних взаємин Користувача/Гостя/Покупця і Адміністрації Сайту. Якщо Користувач/Гість/Покупець не згоден дотримуватися умов Угоди та/або Інших Правил, Користувач/Гість/Покупець має право на будь-якій стадії взаємин з Адміністрацією Сайту відмовитися від їх виконання шляхом повного припинення використання Сайту і функціонують за допомогою нього всіх Сервісів Сайту.

13.5. Сайт та його Сервіси можуть бути в той чи інший час частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру, але не більше 48 (сорок вісім) годин поспіль. Адміністрація Сайту має право проводити необхідні профілактичні або інші роботи в той чи інший час на власний розсуд з попереднім повідомленням користувачів або без такого.

13.6. При вирішенні питання про те, яке право застосовується до правовідносин за участю Користувача, необхідно керуватися наступним:

13.6.1. При Реєстрації на Сайті Користувача правовідносини Користувача і Адміністрації Сайту регулюються правом місця знаходження відповідної Адміністрації Сайту.

13.6.2. При укладенні договору купівлі-продажу Товару правовідносини Покупця і Торгового Партнера регулюються правом місця знаходження такого Торгового Партнера.

13.6.3. При застосуванні п. 13.6.1. і п. 13.6.2. Угоди необхідно керуватися наступним:

- знаходиться на території України Користувач, який здійснює Реєстрацію на Сайті, укладає Угода Користувача з Адміністрацією Сайту - Фізичною особою-підприємцем Камишановим Данилою Павловичем (скорочене найменування - ФОП Камишанов Д.П.), зареєстрованим відповідно до законодавства Україна (ідентифікаційний код 3698905772), місцезнаходження: 61145, Україна, місто Харків, вул.Новгородська, будинок 20, квартира 10, місце здійснення підприємницької діяльності: місто Харків, вул.Новгородська, будинок 20, квартира 10, адреса електронної пошти: artpozolota.ua@gmail.com;

- знаходиться поза межами території України Користувач, який здійснює Реєстрацію на Сайті, укладає Угода Користувача з Адміністрацією Сайту - Фізичною особою-підприємцем Камишановим Данилою Павловичем (скорочене найменування - ФОП Камишанов Д.П.), зареєстрованим відповідно до законодавства Україна (ідентифікаційний код 3698905772), місцезнаходження: 61145, Україна, місто Харків, вул.Новгородська, будинок 20, квартира 10, місце здійснення підприємницької діяльності: місто Харків, вул.Новгородська, будинок 20, квартира 10, адреса електронної пошти: artpozolota.ua@gmail.com .

13.7. Ніщо в цієї Угоді та Інших Правилах не може бути витлумачено як умова, що порушує чинне законодавство. У разі, якщо будь-яка умова Угоди або Інших Правил суперечить чинному законодавству, то така умова не підлягає застосуванню, а застосовується у відповідній частині чинне законодавство. При цьому, інші умови Угоди та /або Інших Правил застосовуються в тій частині, в якій вони не суперечать чинному законодавству.

14. РЕКВІЗИТИ

Адміністрація Сайту: як зазначено в п. 13.6. вище.