АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

ресурс: artpozolota.com


(в редакції від 01 серпня 2020 року)
Агент висловлює намір укласти цей Агентський Договір - Оферту (далі по тексту - «Договір») на умовах, що містяться в цьому Договорі, що є Публічної офертою, з юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та іншими зазначеними нижче в п. 1.6. особами, в подальшому іменуються «Торговими Партнерами», де Агент і Торговий Партнер кожен окремо іменується «Сторона», а разом іменуються «Сторони».
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
1.1. Агент - як це зазначено в 11.7. справжньої угоди. Агент є Стороною цього Договору і надає Торговому Партнеру Послуги в порядку та на умовах цього Договору.
 1.2. Публічна Оферта - цей документ, розміщений за адресою https: // ________.
1.3. Акцепт Публічної оферти - повне і беззастережне прийняття Публічної оферти Торговим Партнером в порядку, передбаченому п. 2.4. Публічної оферти.
1.4. Сайт - сайт, розміщений в мережі Інтернет під доменним ім'ям __________, що містить інформацію про Товарах, що продаються Торговими Партнерами в Маркетплейс відповідного Торгового Партнера, де Сервіс Сайту дозволяє Торговому Партнеру розміщувати Оголошення про продаж Товару.
1.5. Маркетплейс - віртуальний простір Сайту для формування правовідносин між Торговим Партнером і Покупцем з приводу купівлі-продажу Товарів Торгового Партнера. Маркетплейс є частиною Сайту, містить інформацію про Товарах Торгового Партнера, включаючи їх опис, умови продажу, повернення, обміну, а також іншу інформацію, що є суттєвою для укладення та виконання договору купівлі-продажу Товару. Маркетплейс служить для надання можливості Користувачам отримувати інформацію про Товарах Торгових Партнерів, порівнювати їх пропозиції, ціну і якість, а також надає можливість укладення договору купівлі-продажу Товарів Торгового Партнера між Покупцем і Торговим Партнером.
1.6. Торговий Партнер - Сторона цього Договору (фізична особа, самозайнята особа (самозайнятий), юридична особа або фізична особа-підприємець), що розміщує на Сайті Оголошення про продаж Товарів, яка здійснила Акцепт Публічної оферти в установленому Публічної офертою порядку, яка отримує грошові кошти від Покупця за продані Товари та сплачує Агентська Винагорода та інші суми, належні Агенту або іншим особам у передбачених цим Договором випадках.
1.7. Особистий кабінет Торгового Партнера (за текстом цього Договору - «Особистий Кабінет») - персональний закритий розділ Торгового Партнера на Сайті, що представляє собою сукупність захищених сторінок на Сайті, створюваних при активації Особистого Кабінету і містять дані Торгового Партнера на Сайті, в якому Торговому Партнеру після його Авторизации на Сайті доступні надаються на Сайті Сервіси.
1.8. Авторизація - дії Торгового Партнера в сервісі, спрямовані на здійснення доступу до інтерфейсу Сервісу і надання можливості використання Сервісу за допомогою введення своїх аутентифікаційних даних.
1.9. Покупець - Користувач Сайту, що зробив покупку Товару Торгового Партнера.
 1.10. Сервіс - сервіс, доступний на Сайті, що дозволяє Торговому Партнеру використовувати весь передбачений для нього функціонал в рамках цього Договору. Сервіс включає в себе інтерфейс, програмне забезпечення та інші елементи (інструменти, алгоритми, способи), необхідні для належного функціонування Сайту і дозволяють Торговому Партнеру розміщувати, здійснювати пошук і перегляд інформації, пов'язаної з його Товаром, а також будь-які інші можливості і функції, доступні на сайті. Жодне з положень цього Договору не може трактуватися як передача виняткових прав на Сервіс (його окремі елементи) Торговому Партнеру.
1.11. Оголошення - розміщується на Сайті публічну пропозицію (публічна оферта) Торгового Партнера, адресована невизначеному колу осіб, про продаж Торговим Партнером Товарів, що містить ціну, умови продажу та строки доставки Товару, умови повернення Товару, а також інші істотні умови договору купівлі-продажу Товару ( включаючи контактну інформацію, фотографії та будь-яку супутню інформацію про товар).
 1.12. Замовлення - належним чином оформлений Покупцем на Сайті запит на купівлю та / або доставку Товару.
1.13. Закриття Замовлення - дія Торгового Партнера або Агента в Особистому Кабінеті, що підтверджує виконання зобов'язань по доставці Товару Покупцеві або отримання Товару Покупцем в пункті самовивозу.
 1.14. Рекламні Матеріали - партнерські посилання, промокодом, кнопки, банери, аудіо-, відео-, аудіовізуальні повідомлення і матеріали, статті та інші текстові повідомлення, фотографії, графічні зображення, а також рекламні повідомлення в будь-який інший формі.
1.15. Контент - будь-яка інформація в будь-якій формі (включаючи текст, фотографії, графічні зображення, аудіовізуальні твори), що розміщується, відтворена, Доводимо до загального відома або індивідуального відомості Користувача або Торгового Партнера на Сайті.
1.16. Товар - товари, послуги (включаючи сертифікати та інші документи, що підтверджують право на отримання послуг), інформація про яких розміщується Торговим Партнером на Сайті з метою їх продажу Покупцеві через мережу Інтернет в порядку і на умовах, встановлених цим Договором та розміщеним на Сайті для користувача Угодою . Правила, що застосовуються в рамках цього Договору до товарів, застосовуються також до послуг в тій частині, в якій це не суперечить чинному законодавству, цим Договором та правовою природою послуг.
1.17. Послуги - послуги, що надаються Агентом Торговому Партнеру за цим Договором, в тому числі з використанням Сайту.
1.18. Агентська Винагорода - винагорода за виконання Агентом доручення Торгового Партнера, яке визначається в процентному співвідношенні від оплачених Покупцями грошових коштів за реалізований Покупцеві Товар Торгового Партнера.
1.19. Реєстрація на Сайті - сукупність дій Торгового Партнера відповідно до інструкцій, зазначених в цьому Договорі, включаючи надання Облікових Даних та іншої інформації, з використанням спеціальної форми інтерфейсу Сайту з метою формування Особистого Кабінету і отримання доступу до окремих Сервісів Сайту.
1.20. Платіж - грошові кошти, електронні гроші та інші засоби, що використовуються для розрахунків в Інтернеті, що сплачуються Покупцем на користь Торгового Партнера за купується за допомогою Сервісу Агента Товар Торгового Партнера.
1.21. Субагентский Договір - договір між Агентом і третьою особою, укладений з метою виконання цього Договору.
1.22. Користувач - фізична особа, яка має і здійснює правомірний доступ до Сайту і його Сервісів за допомогою мережі Інтернет, а також має достатньо прав для здійснення операцій на вищезгаданому сайті (включаючи володіння дієздатністю в тій мірі, в якій це необхідно для здійснення відповідної угоди), і не має будь-яких обмежень у відповідності до чинного законодавства (включаючи володіння дієздатністю в тій мірі, в якій це необхідно), які б перешкоджали цій фізичній особі здійснювати відповідні угоди на Сайті законним чином.
1.23. Облікові Дані - унікальні логін і пароль, що створюються самостійно Торговим Партнером в процесі реєстрації на Сайті, або змінені в подальшому Торговим Партнером через Особистий Кабінет, використовувані для доступу до кабінету.
1.24. Винагорода Агента - Агентська винагорода, а також будь-які інші суми, належні Агенту за надані їм Торговому Партнеру Послуги.
1.25. Угода Користувача - документ (з усіма змінами і доповненнями до нього, а також з усіма додатками до нього), розташований в мережі Інтернет за адресою https: // __________________
Угода Користувача є складовою частиною цього Договору і застосовується для врегулювання правовідносин між Торговим Партнером і Покупцем.
1.26. Захід - подія, організована Торговим Партнером для невизначено широкого кола Покупців (конференції, тренінги, майстер-класи тощо).
1.27. Купон на Захід (за текстом цього Договору - «Купон») - документ (електронний чи іншої) або запис, що містять штрих код або інший спосіб ідентифікації такого документа або власника документа, де такі документ або запис засвідчують право їх власника на відвідування Заходи. Правила, що застосовуються в рамках цього Договору до Товарам, застосовуються також до Купонами в тій частині, в якій це не суперечить чинному законодавству, цим Договором та правовою природою купона.
1.28. Торговий Партнер - Нерезидент - це торговий Партнер, зареєстрований за межами України, і при цьому містить цей Договір з Агентом – Фізична особа-підприємець Баталова Тетяна Сергіївна (скорочене найменування – ФОП Баталова Т.С.) (див. П. 11.7.3. Цього Договору).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Цей Договір визначає порядок і умови надання Агентом і використання Торговим Партнером Сайту і його Сервісу з метою, встановлених п. 2.2. цього Договору, в тому числі встановлює умови та порядок здійснення Торговим Партнером продажу Товарів через Маркетплейс з використанням Сайту і його Сервісу, доставки Товару Покупцеві самим Торговим Партнером або за його дорученням Агентом, а також регулює права і обов'язки Агента і Торгового Партнера, що виникають у зв'язку з використанням Сервісу.
2.2. За цим Договором Агент приймає на себе зобов'язання за винагороду від імені, за дорученням і за рахунок Торгового Партнера виконати наступні дії:
● організувати підключення Торгового Партнера до Сервісу Сайту шляхом надання можливості створення на Сайті Особистого Кабінету Торгового Партнера та облікового запису Торгового Партнера;
● надати Торговому Партнеру можливість користування Особистим Кабінетом, Сервісами Сайту, і можливість розміщення на Сайті Зараз оголошень;
● організувати доставку Товарів Торгового Партнера Покупцям (якщо доставка Товару здійснюється не Торговим Партнером, а Агентом або за його дорученням третіми особами);
● у разі повернення Покупцем Товару Торговому Партнеру - організувати доставку Товарів Торгового Партнера від Покупця Торговому Партнеру (якщо така доставка Товару здійснюється не Торговим Партнером і не самостійно Покупцем, а Агентом або за його дорученням третіми особами), а також сприяти Торговому Партнеру та Покупцеві в вирішенні виникаючих в зв'язку з цим питань;
● надавати всебічну допомогу і підтримку Торговому Партнеру в питаннях, пов'язаних з розміщенням та публікацією Об'яв Торгового Партнера.
2.3. Агент діє в рамках Договору на умовах повної фінансової самостійності, на свій розсуд, виходячи з кон'юнктури ринку. Для цього Агент від свого імені:
● укладає договір з кур'єрською службою на доставку Товарів Покупцям або за дорученням Торгового Партнера самостійно організовувати доставку Товарів Покупцеві.
2.4. Торговий Партнер здійснює Акцепт Публічної оферти шляхом проставлення позначки «Прочитав і згоден з умовами оферти» в чек-боксі при Реєстрації на Сайті або проставлення відмітки «Прочитав і згоден з умовами оферти» при заповненні в Особистому Кабінеті реквізитів на виплату грошових коштів.
2.5. Якщо Торговий Партнер не згоден з яким-небудь положенням цього Договору та (або) додатків до нього, він повинен негайно припинити користування Послугами Агента, попередньо повідомивши про це Агента шляхом направлення останньому листи на адресу електронної пошти, вказану в реквізитах цього Договору (розділ 14 цього Договору), і виконати всі свої зобов'язання перед Покупцями за вже сплаченими і / або прийнятим до Замовлень.
2.6. Торговий Партнер справжнім підтверджує, що він обізнаний і погоджується з тим, що в ситуації, коли правовідносини між Покупцем і Торговим Партнером, пов'язані з укладенням договору купівлі-продажу Товару, регулюються правом тієї держави (див. 11.7. Цього Договору), де в деяких випадках передбачаються особливі правила продажу, доставки, обміну, повернення деяких видів Товарів (включаючи відсутність у Покупця права на покупку, права на покупку дистанційним способом, права на обмін, права на повернення деяких видів товарів), і такі особливі правила, передбачені правом відповідної держави, відрізняються від тих загальних правил, які викладені в цьому Договорі та розміщеному на Сайті Користувача Угоді, то до відносин Покупця і Торгового Партнера застосовуються такі особливі правила продажу, доставки, обміну, повернення згаданих раніше в даній пропозиції деяких видів Товарів (наприклад, правила продажу, доставки, обміну, повернення продовольчих Товарів).
3. УМОВИ І ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ НА САЙТІ
3.1. Використання функціональних можливостей Сайту і його Сервісу допускається тільки після проходження Торговим Партнером Реєстрації на Сайті і Авторизації на Сайті відповідно до встановленої Агентом процедурою. Реєстрація Торгового Партнера на Сайті означає повне і беззастережне прийняття положень цієї Публічної оферти та інших документів, що регламентують діяльність Сайту.
3.2. Торговий Партнер проходить на Сайті процедуру реєстрації на Сайті шляхом заповнення реєстраційної форми на сторінці https: // _______. Перед Реєстрацією на Сайті Торговий Партнер зобов'язаний ознайомитися з чинним законодавством, а також з усіма документами, що регламентують роботу Сайту, які розміщені на Сайті.
3.3. При Реєстрації на Сайті Торговий Партнер повинен вказати:
3.3.1. Якщо Торговий Партнер є юридичною особою:
● найменування юридичної особи;
● місце знаходження юридичної особи;
● режим роботи юридичної особи;
● реєстраційні дані юридичної особи відповідно до законодавства, яке поширюється на цю юридичну особу;
● прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані та контактні дані керівника та / або представника цієї юридичної особи (якщо є така необхідність);
● адреса електронної пошти юридичної особи;
● номер телефону юридичної особи;
● логін і пароль для доступу до кабінету.
3.3.2. Якщо Торговий Партнер є фізичною особою-підприємцем, фізичною особою або самозайнятою:
● прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані;
● місце знаходження (місце проживання);
● режим роботи;
● реєстраційний дані і дані (Код ЄДРПОУ);
● прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані представника (якщо є така необхідність);
● адреса електронної пошти;
● номер телефону;
● логін і пароль для доступу до кабінету.
3.4. Після заповнення реєстраційної форми та натискання на кнопку «Зареєструватися» на вказаний Торговим Партнером при Реєстрації на Сайті адреса електронної пошти приходить лист, що містить посилання, по якій повинен перейти Торговий Партнер, щоб підтвердити Реєстрацію на Сайті, логін і пароль, які можуть бути змінені Торговим партнером в будь-який момент в Особистому Кабінеті.
3.5. Реєстрація на Сайті вважається закінченою в момент підтвердження Торговим Партнером своєї адреси електронної пошти шляхом переходу за посиланням, висланої на адресу електронної пошти Торгового Партнера, вказаний при реєстрації на Сайті.
3.6. Для кожного Торгового Партнера, який здійснює Реєстрацію на Сайті, створюється унікальна обліковий запис і Особистий Кабінет для доступу до Сервісів Сайту. Зареєструвавшись на Сайті, Торговий Партнер здійснює вхід в свій Особистий Кабінет шляхом проходження Авторизації - введення свого логіна і пароля і автоматичної Авторизації з використанням файлів cookies.
3.7. Активація Особистого Кабінету Торгового Партнера проводиться тільки після надання Торговим Партнером Агенту в Особистому Кабінеті копій документів та інформації, зазначених в п. 3.3. і п. 4.3.1 цього Договору. Доступ до повного функціоналу Сервісів Сайту надається Торговому Партнеру після внесення Торговим Партнером грошових коштів на рахунок в Особистому Кабінеті.
3.8. Реєструючись як Торгового Партнера на Сайті і вказуючи реєстраційні та інші дані, Торговий Партнер несе повну відповідальність за їх достовірність, актуальність, повноту, а також за відповідність чинному законодавству наданої при реєстрації на Сайті інформації.
3.9. На Сайті використовуються технології cookies для доступу Торгового Партнера до Особовому Кабінету, а також для збору аналітики, в тому числі про відвідуваність сайту.
3.10. Торговий Партнер несе повну відповідальність за безпеку і збереження своїх логіна і пароля, самостійно обираючи спосіб їх зберігання, а також за всі дії, вчинені з використанням своїх логіна і пароля, і крім того, за будь-яку шкоду, які могло спричинити або спричинило подібне його використання . У зв'язку з цим, Торговий Партнер зобов'язується, крім іншого, використовувати ліцензійні антивірусні програми, використовувати складні буквено-цифрові поєднання при створенні пароля, не надавати в розпорядження третіх осіб комп'ютер, телефон, планшет або інше обладнання з введеними на ньому логіном і / або паролем (Обліковими Даними) Торгового Партнера і т.п.
3.11. Торговому Партнеру забороняється передавати або будь-яким іншим чином доводити до відома третіх осіб свої логін і / або пароль (Облікові Дані). Агент не несе відповідальності за втрату або втрату з якихось причин Торговим Партнером своїх реєстраційних даних, Облікових Даних, в тому числі з причини шахрайських або інших протиправних дій третіх осіб.
3.12. У разі, якщо Агентом буде встановлено вчинення третіми особами шахрайських або будь-яких інших протиправних дій щодо Особистого Кабінету Торгового Партнера, в результаті яких Торговому Партнеру будуть заподіяні збитки, Агент відповідальність за понесені Торговим Партнером збитки не несе.
3.13. При неможливості здійснення Торговим Партнером Авторизации в зв'язку з втратою ним з будь-яких причин пароля Торговому Партнеру необхідно заповнити форму «Відновлення пароля», вказавши свої адреса електронної пошти або телефон, які Торговий Партнер вказував при реєстрації на Сайті. Після натискання кнопки «Відправити» на вказаний Торговим Партнером адреса електронної пошти прийде посилання, по якій необхідно перейти для відновлення пароля (і / або на вказаний Торговим Партнером телефон прийде пароль). При неможливості здійснення Авторизації в зв'язку з втратою пароля з якихось причин, блокуванням Особистого Кабінету, а також з будь-яких інших причин Торговий Партнер має право звернутися до Агента, направивши лист на адресу електронної пошти Агента, зазначений в розділі 14 цього Договору.
3.14. Способи відновлення доступу до Особовому Кабінету, Авторизації Торгового Партнера можуть бути змінені, скасовані або доповнені Агентом в будь-який час в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Торгового Партнера.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Агент зобов'язаний:
4.1.1. Організувати взаємодію Торгового Партнера та Покупців з метою покупки, продажу, а також Замовлення Товарів.
4.1.2. Забезпечити технічну справність Сайту, дотримуватися умов даного Договору.
4.1.3. Забезпечити доставку Товару від Торгового Партнера до Покупця (якщо доставка Товару здійснюється не Торговим Партнером, а Агентом або за його дорученням третіми особами).
4.1.4. Забезпечити доставку Товару від Покупця до Торгового Партнера (якщо така доставка Товару здійснюється не Торговим Партнером і не самостійно Покупцем, а Агентом або за його дорученням третіми особами) за рахунок Торгового Партнера, якщо Покупець відмовився від Товару з якихось причин (зокрема, здійснив повернення товару належної якості, відмовився від виконання договору купівлі-продажу у зв'язку з порушенням Торговим Партнером зобов'язання передати Товар у встановлений термін).
 4.1.5. Щодня через Особистий Кабінет Торгового Партнера на Сайті направляти Торговому Партнеру Повідомлення про замовлення, які Агент прийняв від Покупців (при цьому, Торговий Партнер в Особистому Кабінеті зобов'язується протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання від Агента такого повідомлення підтвердити факт прийняття Замовлення до виконання і / або готовності Товару, вказаного в повідомленні, до відправки для подальшої передачі Покупцеві).
4.1.6. Зберігати конфіденційність даних Торгових Партнерів.
4.1.7. Надавати Торговому Партнеру звіти (див. Додаток № 3 до цього Договору) згідно з розділом 6 цього Договору, а також акти прийому-передачі наданих Послуг (див. Додаток № 2 до цього Договору).
4.1.8. У разі відмови Покупця від договору купівлі-продажу у зв'язку з порушенням Торговим Партнером свого зобов'язання передати Товар Покупцю в установлений строк, Товар повертається Торговому Партнеру. При цьому, Торговий Партнер зобов'язаний відшкодувати Агенту понесені збитки (включаючи суми, які Агент змушений був повернути Покупцю).
4.1.9. Розмістити на підставі інформації, наданої Торговим Партнером, в Маркетплейсе Торгового Партнера, інформацію про його повному фірмовому найменуванні (найменування), про його місце знаходження (адресу), про його режим роботи, про його реєстраційних даних (для Торгового Партнера - юридичної особи), його прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та його реєстраційні дані (для Торгового Партнера - індивідуального підприємця), а також доведені до Агента Торговим Партнером зміни у зазначеній інформації, якщо Торговий Партнер не зробив цього самостійно.
4.2. Агент має право:
4.2.1. Без згоди Торгового Партнера на свій розсуд укладати від імені Торгового Партнера або від свого імені з третіми особами субагентский і інші договори, пов'язані з виконанням цього Договору.
4.2.2. Запитувати будь-яку (повну, вичерпну) інформацію про продаваних Торговим Партнером в Маркетплейсе Товарах.
4.2.4. У разі виникнення обставин, що не залежать від Сторін, які можуть, на думку Агента, спричинити значні збитки для Агента та / або Покупців (при цьому, рішення про те, чи є збитки значними, приймає Агент одноосібно без урахування думки Торгового Партнера), призупинити доступ Торгового Партнера до Сервісів Сайту на термін дії таких обставин.
4.2.3. При виявленні можливого правопорушення, допущеного Торговим Партнером при продажу Товарів, або порушення Торговим Партнером умов цього Договору Агент має право:
● в односторонньому порядку відмовити Торговому Партнеру в наданні доступу до Сервісу Сайту і видалити Особистий Кабінет даного Торгового Партнера, якщо у Торгового Партнера виконані всі зобов'язання по Замовлень, а також щодо повернення грошових коштів Покупцям;
● тимчасово призупинити можливість Замовлення Товару в Маркетплейсе Торгового Партнера, можливість розміщення Зараз оголошень, обмежити доступ до інших Сервісів Сайту, якщо у Торгового Партнера не виконані всі зобов'язання по Замовлень, а також щодо повернення грошових коштів Покупцям;
● занести Торгового Партнера в «чорний список» і відмовити Торговому Партнеру у співпраці і в повторній реєстрації на Сайті.
4.2.4. В односторонньому порядку видалити Особистий Кабінет Торгового Партнера без згоди і повідомлення останнього, якщо Особистий Кабінет не використовувалася Торговим Партнером більше 3 (трьох) календарних місяців поспіль.
4.2.5. Надавати Торговому Партнеру додаткові Послуги, обсяг, терміни та інші умови надання яких буду-т узгоджуватися між Торговим Партнером і Агентом додатково.
4.2.6. Надавати Покупцю додаткові послуги, ціна яких оплачується Покупцем в момент укладення договору купівлі-продажу (якщо інше не буде погоджено між Покупцем і Агентом), з обов'язковим інформуванням про це Покупця. Такі послуги надаються Агентом самостійно від власного імені і не є дорученням Торгового Партнера.
4.2.7. Відступити від вказівок Торгового Партнера, якщо це необхідно в інтересах Торгового Партнера та Агент не міг попередньо запитати згоду на це Торгового Партнера, або не отримав відповідь на такий свій запит протягом 3 (трьох) робочих днів після надсилання відповідного запиту.
4.2.8. Закрити оформлений Покупцем на Сайті Замовлення в випадках, якщо Торговий Партнер самостійно не закрив Замовлення, але при цьому або є отримане від Покупця підтвердження доставки Товару, або якщо є підтвердження від служби доставки (кур'єра) про передачу купленого Товару Покупцеві, або якщо є підтвердження отримання товару Покупцем в пункті самовивозу. У зазначених вище випадках Замовлення закривається Агентом протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Агентом одного зі згаданих вище підтверджень.
 4.2.9. Проводити на Сайті необхідні профілактичні або інші роботи в той чи інший час на свій розсуд тривалістю не більше 48 (сорока восьми) годин як з попереднім повідомленням Торгового Партнера, так і без такого повідомлення.
4.3. Торговий Партнер зобов'язаний:
4.3.1. Надати Агенту відразу після Реєстрації на Сайті (в усякому разі, не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​реєстрації на Сайті) для активації Особистого Кабінету Торгового Партнера завірені нотаріусом або уповноваженою особою Торгового Партнера копії всіх необхідних документів, що відповідають вимогам чинного законодавства та зазначені в Особистому кабінеті як обов'язкові.
4.3.2. Своєчасно і повністю виплачувати Агенту Агентська Винагорода та інші належні Агенту суми в розмірі та порядку, встановленому цим Договором.
4.3.3. Надавати Агенту всю достовірну і необхідну йому інформацію для виконання зобов'язань за цим Договором.
 4.3.4. В термін не більше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від Агента відповідного повідомлення підготувати зазначений Агентом в повідомленні Товар до доставки Покупцеві, а також повідомити Агенту про готовність Товару до доставки в Особистому Кабінеті (якщо доставка Товару здійснюється не Торговим Партнером, а Агентом або за його дорученням третіми особами).
4.3.5. Торговий Партнер погоджується з тим, що Агент не несе перед Торговим Партнером відповідальності за збитки останнього або ризик їх виникнення, а також за виникнення або ризик виникнення будь-якого типу пошкоджень, втрат (включаючи прямі, непрямі, наступні, штрафні, будь-які інші збитки або втрати, фактичні збитки, зумовлені особливими обставинами справи, і т.д.), претензій, вимог, витрат (включаючи судові витрати), включаючи відсутність відповідальності
Агента перед Торговим Партнером за будь-які накладені на останнього штрафи, пені, інші санкції, як пов'язані, так і не пов'язані (прямо чи опосередковано) до даного Договору.
4.3.6. Інформувати Агента про будь-які зміни своїх контактних даних або про повне припинення своєї діяльності протягом 7 (семи) календарних днів з дня виникнення відповідної обставини.
4.3.7. Не розміщувати на Сайті інформацію, яка може порушувати права третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності.
4.3.8. Надати Агенту інформацію про фактично реалізованих Торговим Партнером Товарах по кожному з Покупців і за кожним договором купівлі-продажу в тому обсязі, який необхідний Агенту (зазначена інформація надається Агенту щомісячно не пізніше 3 числа місяця наступного за звітним), а також закрити оформлений Покупцем на Сайті замовлення, якщо: 1) або є отримане від Покупця підтвердження доставки Товару, 2) або є підтвердження від служби доставки (кур'єра) про передачу купленого Товару Покупцеві, 3) або якщо є підтвердження отримання Товару Покупцем в пункті самовивозу (в зазначених вище випадках замовлення закривається Торговим Партнером протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання ним одного зі згаданих вище підтверджень).
4.3.9. Самостійно і належним чином виконувати зобов'язання перед Покупцями за договором купівлі-продажу, а також самостійно врегулювати будь-які пов'язані з такими зобов'язаннями претензії Покупців, включаючи претензії щодо якості Товарів і гарантіям (застосовуючи до умов взаємин Торгового Партнера з Покупцем, крім іншого, і умови розміщеного на сайті Угоди користувача).
4.3.10. Дотримуватися вимоги чинного законодавства, а також законодавства інших держав і норм міжнародного права (при необхідності застосування законодавства інших держав і норм міжнародного права відповідно) в частині, що стосується, зокрема, якості Товару, а також дотримання прав споживачів. У разі недотримання Торговим Партнером зазначених вище умов Торговий Партнер зобов'язується відшкодувати Агенту всі виниклі у останнього в зв'язку з цим збитки в повному обсязі, а також репутаційний шкоду, заподіяну недотриманням Торговим Партнером вимог чинного законодавства (включаючи чинного законодавства інших держав і норм міжнародного права).
4.3.11. Надати Покупцеві якісний Товар. При цьому, інформація про термін та умови повернення Товару, надання гарантій на Товар повинна бути викладена в Угоді Користувача.
4.3.12. У разі настання обставини, при яких необхідно виконувати гарантійні зобов'язання щодо Товару, Торговий Партнер негайно виробляє усунення недоліків (дефектів) Товару або змінює Товар. Після цього Торговий Партнер підписує з Покупцем відповідний акт виконаних робіт і надає гарантію на Товар згідно з термінами, встановленими виробником і виробником Товару або чинним законодавством.
4.3.13. Вказувати в Маркетплейсе і Оголошення актуально і достовірну інформацію про основні споживчі властивості Товару, про повне фірмове найменування Торгового Партнера, про місце знаходження Торгового Партнера, режим його роботи, ідентифікаційний код юридичної особи - Торгового Партнера (для Торгового Партнера - юридичної особи), про прізвища , імені, по батькові та ідентифікаційний код фізичної особи як фізичної особи-підприємця - Торгового Партнера (для Торгового Партнера - фізичної особи-підприємця), про місце виготовлення Товару, про ціну і про умови придбання Товару, про його доставку, терміні служби, термін придатності і гарантійний термін, про порядок оплати Товару, а також про термін, протягом якого діє пропозиція про укладення договору купівлі-продажу Товару.
4.3.14. Укласти договір купівлі-продажу (з зобов'язанням доставки Товару за вказаною Покупцем адресою або без зобов'язання доставки Товару) з будь-якою особою, яка виявляє намір придбати Товар, запропонований в Об'явленні. При цьому, ціна доставки Товару за вказаною Покупцем адресою розраховується в ході оформлення Замовлення (виходячи із зазначеного Покупцем адреси доставки) і виплачується таким Покупцем понад ціну Товару.
4.3.15. Дотримуватися при користуванні Послугами вимоги цього Договору щодо надання Агенту інформації та документів, необхідних для ідентифікації Торгового Партнера в якості Сторони Договору, в тому числі при направленні Торговим Партнером на адресу Агента заяв, повідомлень та інших документів та інформації.
4.3.16. Якщо діяльність Торгового Партнера та / або Товар підлягають ліцензуванню та / або обов'язкової сертифікації, надати Агенту належним чином завірені копії відповідних ліцензій та / або сертифікатів не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до початку розміщення відповідного Оголошення, а також після розміщення такого Оголошення - протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання Торговим Партнером від Агента відповідного запиту.
4.3.17. Негайно (не пізніше наступного робочого дня після зміни відповідної інформації) розміщувати в Маркетплейсе актуальну і достовірну інформацію, зазначену в п.4.3.13. цього Договору, в разі внесення в дану інформацію змін або доповнень.
 4.3.18. Щомісяця, не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання звіту та акту прийому-передачі виконаних Послуг від Агента виплачувати Агенту Агентська Винагорода, оплачувати вартість, наданих Агентом, додаткових послуг.
4.3.19. Протягом 1 (одного) робочого дня з дня внесення змін або доповнень до інформацію, зазначену в п. 4.3.13. цього Договору, повідомити Агенту про ці зміни і / або доповнення або через Особистий Кабінет, або шляхом направлення відповідного листа на адресу електронної пошти Агента, зазначений в розділі 14 цього Договору.
4.3.20. Самостійно сплачувати всі необхідні податки.
4.3.21. Негайно надавати Агенту за його запитом всі документи і інформацію, що підтверджують правомірність і гарантії проведення Заходи в позначені Торговим Партнером дату і час.
 4.3.22. На вимогу Покупця повертати Покупцеві повну вартість проданих за допомогою Сайту купонів, якщо дана вимога отримано Торговим Партнером до дати проведення Заходи.
4.3.23. Торговий Партнер розуміє і погоджується, що всі дії, вчинені в рамках Сервісу Сайту, Особистого Кабінету, в тому числі з безготівкової оплати, вважаються досконалими Торговим Партнером.
 4.4. Торговий Партнер має право:
4.4.1. Контролювати за допомогою Особистого Кабінету дії Агента, вироблені останнім в рамках цього Договору, не втручаючись при цьому в технічну і будь-яку іншу роботу Агента.
4.4.2. Отримувати звіти Агента про виконання доручень Торгового Партнера (див. Додаток № 3 до цього Договору).
4.4.3. Змінювати і актуалізувати інформацію за своїм Товару в своєму Особистому Кабінеті і додавати супутні матеріали (відео, аудіо, фото).
4.4.4. Переглядати в Особистому Кабінеті Замовлення від Покупців.
4.4.5. Отримувати кошти за вказаними Торговим Партнером реквізитами за передачу Покупцю Товару належної якості.
 4.4.6. Отримувати в Особистому Кабінеті, а також по залишених реквізитами необхідну документацію по досконалим і оформленим до Замовлень.
4.4.7. Звертатися до Агента з питань використання Сервісу, а також направляти Агенту на розгляд скарги на користувачів, інших Торгових Партнерів за реквізитами, вказаними в розділі 14 цього Договору або через форму зворотного зв'язку в Особистому Кабінеті.
4.4.8. У разі протиправного розірвання договору купівлі-продажу з Покупцем, Торговий Партнер несе самостійно відповідальність перед Покупцем, в тому числі за законодавством про захист прав споживачів. Крім цього, в разі протиправного розірвання Торговим Партнером договору купівлі-продажу з Покупцем Агент має право винести Торговому Партнеру попередження.
4.4.9. Користуватися іншим доступним функціоналом Сервісу без обмежень, якщо інше не обумовлено цим Договором, законом або рішенням Агента.
5. ЦІНА ПОСЛУГ АГЕНТА І ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
 5.1. Торговий Партнер щомісяця, не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання звіту та акта прийому-передачі виконаних Послуг від Агента, сплачує Агенту Агентська Винагорода за виконання доручення Торгового Партнера (розмір якого встановлюється у відсотках від ціни реалізованих Товарів і / або купонів в додатку № 1, який є невід'ємною частиною цього Договору), а також інші належні Агенту суми. Агент залишає за собою право в рамках співпраці з конкретним Торговим Партнером встановлювати іншу величину Агентського Винагороди, якщо це не буде суперечити чинному законодавству.
5.2. Зобов'язання Торгового Партнера по оплаті вважаються виконаними з моменту зарахування Торговим Партнером на банківський рахунок Агента в повному обсязі належних йому сум.
6. ЗВІТ АГЕНТА
6.1. Якщо інше не буде погоджено Сторонами, Агент не пізніше 5 числа місяця наступного за становить звіт про надані послугах за звітний місяць (форма такого звіту - див. Додаток № 3 до цього Договору) і направляє цей звіт (разом з актом прийому-передачі наданих Послуг - див. Додаток № 2 до цього Договору) Торговому Партнеру в порядку, передбаченому пунктом 6.3. справжньої угоди.
6.2. У разі якщо в звітному місяці Торговим Партнером не укладена жодного договору купівлі-продажу, Агент має право не надавати Торговому Партнеру ні звіт про надані Послуги, ні акт прийому-передачі наданих Послуг.
6.3. Звіти Агента про надані послугах складаються і направляються Торговому Партнеру (разом з актом прийому-передачі наданих Послуг - див. Додаток № 2 до цього Договору) на адресу електронної пошти, вказану ним при реєстрації на Сайті, а також за допомогою розміщення цих документів в Особистому Кабінеті в термін, зазначений в п. 6.1. справжньої угоди.
6.4. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання звіту про надані послугах за звітний період Торговий Партнер підписує його (а також акт прийому-передачі наданих Послуг - див. Додаток № 2 до цього Договору), проставляє на цих звіті і на акті друк торгового Партнера, після чого направляє Агенту оригінали звіту про надані Послуги та акту прийому - передачі наданих Послуг за адресою місця знаходження Агента. Одночасно з відправкою Агенту оригіналів звіту про надані Послуги та акту прийому-передачі наданих Послуг, підписаних з боку Торгового Партнера і з проставленою на цих звіті і акті печаткою, Торговий Партнер направляє Агенту скановану копію оригіналу таких звіту та акту на адресу електронної пошти Агента, зазначений в розділі 14 цього Договору. При наявності заперечень Торговий Партнер в той же термін і в тому ж порядку направляє Агенту мотивовану відмову від підписання даних звіту та акту. Звіт про надані Послуги, акт прийому-передачі наданих Послуг, або мотивовану відмову від підписання таких звіту та акту повинні бути підписані уповноваженою на те представником Торгового Партнера.
6.5. У разі неотримання Агентом від Торгового Партнера ні підписаних звіту про надані Послуги та акту прийому-передачі наданих Послуг, ні вмотивованої відмови від підписання згаданих вище звіту та акта в установлений у пункті 6.4. цього Договору термін, вищевказані звіт і акт Агента вважаються прийнятими Торговим Партнером в повному обсязі без заперечень і тому будуть підставою для розрахунків між Сторонами. Після підписання Торговим Партнером звіту про надані Послуги, акту прийому-передачі наданих Послуг, або після закінчення терміну отримання Агентом від Торгового Партнера вмотивованої відмови від підписання таких звіту і / або акта, ніякі заперечення Торгового Партнера щодо цих звіту та акту не приймаються.
6.6. Товар, що повертається Покупцем Торговому Партнеру з якихось причин (в тому числі, повернення Товару неналежної якості, або відмова Покупця від Товару належної якості, а також при відмові Покупця від виконання договору купівлі-продажу у зв'язку з порушенням зобов'язання передати товар у встановлений термін), буде в цілях обчислення Агентського Винагороди вважатися реалізованим Покупцеві і не звільняє Торгового Партнера від обов'язку сплатити Агенту Агентська Винагорода в сумі, яку можна обчислити за ставкою, зазначеною в Додатку N 1 до цього Договору, виходячи з величини підлягають поверненню Покупцю грошових коштів.
6.8. При складанні звіту, направляється Торговому Партнеру - Нерезиденту, валютою звіту є гривня України.
7. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ САЙТУ, МАРКЕТПЛЕЙС                                                               І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
7.1. Зміст Сайту, як його Сервіс і сам Сайт, захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію, і не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом , а також розміщено в глобальній мережі Інтернет без попередньої письмової згоди Агента.
7.2. Будь-яке використання розміщених на Сайті матеріалів (включаючи відтворення і поширення їх будь-якими способами, в тому числі в інтернеті, публічний показ, доведення до загального відома, копіювання (повне або часткове), переробка і так далі) заборонені, за винятком випадків, коли Агент або правовласник дає попередньої письмової згоди на такі дії.
7.3. Для отримання згоди на будь-яке використання розміщених на Сайті творів необхідно звернутися до Агента через форму зворотного зв'язку в Особистому Кабінеті.
7.4. Сайт інтегрований з різними сервісами, в тому числі з сервісами аналітики, онлайн-платежів, розсилок повідомлень і повідомлень. Зазначені сервіси забезпечують тільки можливість доступу до Сайту і його Сервісів. Всі питання, пов'язані з використанням Сайту і його Сервісу, регулюються цим Договором та вирішуються між Агентом і Торговим Партнером самостійно.
7.5. Сервіс Сайту підпадає під дію «як є».
7.6. Торговий Партнер розуміє і погоджується, що всі дії, вчинені в рамках Сервісу Сайту, Особистого Кабінету, в тому числі з безготівкової оплати, вважаються досконалими Торговим Партнером.
8. Вимоги, пропоновані до оголошення
8.1. Торговий Партнер має можливість розміщувати на Сайті Оголошення та коментарі до оголошень. В Об'явленні про продаж купонів Торговий Партнер зобов'язується вказати вікову маркування Заходи.
8.2. Оголошення, а також коментарі до них, розміщуються Торговим Партнером на Сайті через Особистий Кабінет і публікуються на Сайті після схвалення їх Агентом.
8.3. Розміщуючи на Сайті Оголошення, Торговий Партнер робить відомості, зазначені в Об'явленні, загальнодоступними і розуміє, що розміщена інформація публікується на Сайті у відкритому доступі, тобто доступна для ознайомлення необмеженому колу осіб на території всіх країн світу, де є можливість використання мережі Інтернет і доступу до Сайту. Торговий Партнер розуміє і приймає на себе всі ризики, пов'язані з зазначенням в Об'явленні контактної інформації, в тому числі, включаючи, але не обмежуючись: ризик потрапляння адреси електронної пошти до списків для розсилки спам-повідомлень, ризик потрапляння адреси електронної пошти до різного роду шахраям , ризик потрапляння телефонного номера до СМС-спамерам і / або СМСмошеннікам і інші ризики, що випливають з такого розміщення інформації.
8.4. Торговий Партнер несе повну відповідальність за зміст і форму Оголошення, а також за опубліковані до нього коментарі. Торговий Партнер гарантує, що його Оголошення містять неправдиві дані, відповідають вимогам чинного законодавства, цього Договору та інших документів, що регулюють діяльність Сайту.
8.5. Якщо Оголошення Торгового Партнера є об'єктом авторського права або включає його, публікуючи таке Оголошення на Сайті, Торговий Партнер дозволяє Агенту використовувати його будь-яким способом, в тому числі шляхом відтворення, поширення, перекладу, публічного виконання, публічного показу, повідомлення в ефір і по кабелю, доведення до загального відома без обмеження по території і терміну використання.
 8.5.1. З метою поліпшення продажів Товару Торговий Партнер, укладаючи цей Договір, дає свою безумовну і безвідкличну згоду на те, що Агент має право в будь-який час і без отримання на те додаткової згоди Торгового Партнера (крім того згоди, яке вже дано Торговим Партнером шляхом укладення цього договору) використовувати в будь-якій формі і будь-яким способом (у тому числі право Агента на організацію рекламних акцій, рекламних компаній, поширення реклами будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів, а також на будь-яких умовах в ході реклами, зокрема, Товару та / або Торгового Партнера) фірмове найменування Торгового Партнера, його товарний знак (знак обслуговування), вказівку на його місце знаходження, його юридичний і / або фактична адреси, а також належать Торговому Партнеру права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації (включаючи всі словесні описи, фото- і відеозображення, розміщені на Сайті, в тому числі словесно е опис, фото- і відеозображення Товару, що продається Торговим Партнером з використанням Сайту і його Сервісів), і будь-яку іншу розміщену Торговим Партнером на Сайті інформацію. Торговий Партнер також підтверджує, що Агент, здійснюючи своє право, викладене в цьому п. 8.5.1, Не є при цьому рекламодавцем, а рекламодавцем є сам торговий Партнер.
8.6. При розміщенні Оголошень на Сайті Торговий Партнер зобов'язується:
● розміщувати на Сайті Оголошення відповідно до чинного законодавства, в тому числі до законодавства про захист прав споживачів, умовами цього Договору та іншими документами, що регулюють діяльність Сайту;
● переглядати оформлені на Сайті Замовлення і коментарі до оголошення;
● обмінюватися коментарями з Покупцем щодо зробленого ним Замовлення.
8.7. Забороняється розміщувати на Сайті Оголошення та коментарі до них, що містять:
● наклеп і образу,
● не відповідають дійсності відомості;
● інформацію непристойного характеру;
● пропонують товари, обіг яких заборонено або обмежено чинним законодавством;
● відомості про приватне життя, персональні дані третіх осіб, особисту і сімейну таємницю;
● державну таємницю, іншу охоронювану законом таємницю, а також інші конфіденційні відомості;
● ненормативну лексику;
● висловлювання екстремістського характеру;
● заклики до масових безладів, участі в масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням чинного законодавства;
● посилання на сайти і сторінки в Інтернеті, зміст яких суперечить чинному законодавству;
● спам і тролінг.
8.8. На Сайті забороняється розміщувати Оголошення, які порушують права на інтелектуальну власність третіх осіб.
8.9. Агент має право видаляти Оголошення та коментарі до них в будь-який час на свій розсуд у разі порушення Торговим Партнером застосовного 22 законодавства, умов цього Договору та інших документів, що регулюють діяльність Сайту.
 8.10. Забороняється розміщення оголошень, які не відповідають типу Товару, їх опису, характеристиками, призначенням, найменуванням в заголовку Оголошення та / або вказівка ​​інших відомостей, які можуть ввести в оману користувачів. Вся інформація в Об'явленні повинна відповідати дійсності.
8.11. Забороняється розміщення Оголошень щодо наступних Товарах або пов'язаних з такими Товарами послуги:
● виробництво і (або) реалізація яких заборонені чинним законодавством;
● про вибухові речовини і матеріали, а також піротехнічних виробах;
● про товари, які підлягають ліцензуванню та / або сертифікації, при відсутності необхідних сертифікатів і / або ліцензій;
● про тютюнові вироби, курильних приладді і курильних сумішах;
● про зброю, боєприпаси, про продукцію військового призначення;
● про цінні папери, інформації про їх емітентів, а також про фінансові послуги та фінансової діяльності;
● про лотереї і стимулюючих заходах, про заснованих на ризику іграх, парі, а також інформації про їх організаторів;
● про будь-алкогольної продукції (включаючи пиво);
8.12. Забороняється розповсюдження (продаж) дистанційним способом Товарів, вільна реалізація яких заборонена або обмежена чинним законодавством.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. Агент не несе відповідальність за зобов'язаннями Торгового Партнера, пов'язаних з наданням Покупцям Товарів, що є предметом договору купівлі-продажу, а також за відмову Торгового Партнера від укладення договору купівлі-продажу з Покупцем або за одностороннє розірвання Торговим Партнером договору купівлі-продажу.
9.2. Агент не несе відповідальність в разі неможливості укладення Агентом, Торговим Партнером або Покупцем будь-яких договорів внаслідок несправності програмних і апаратних засобів, що використовуються Агентом, і / або Торговим Партнером, та / або Покупцем, а також каналів зв'язку, наданих третіми особами.
9.3. У разі порушення Торговим Партнером пункту 4.3.7. цього Договору, Агент не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб. У разі залучення Агента до відповідальності, в тому числі в досудовому порядку, в результаті порушення Торговим Партнером пункту 4.3.7. цього Договору, Торговий Партнер протягом 3 (трьох) робочих днів з дня пред'явлення Агентом відповідного вимоги зобов'язаний компенсувати останньому понесені Агентом збитки в повному обсязі.
9.4. Агент не несе відповідальності за неотримання Торговим Партнером необхідної інформації або неотримання її в обумовлений цим Договором строк в зв'язку з технічними проблемами доступу до мережі Інтернет Торгового Партнера, а також з-за неполадок в роботі Сайту і / або мережі, або через профілактичних робіт на сайті.
9.5. Торговий Партнер зобов'язується відшкодувати Агенту всі збитки, що виникли у разі пред'явлення Покупцями і / або іншими особами будь-яких претензій і / або позовів до Агента, пов'язаних з виконання Торговим Партнером зобов'язань за укладеними ним договорами купівлі-продажу, або в зв'язку з іншими обставинами, відповідальність за які несе Торговий Партнер. Крім того, Торговий Партнер зобов'язується, по-перше, за свій рахунок вести переговори на стороні Агента з пред'явили до Агенту претензії і / або позови особами з метою мінімізувати відповідальність Агента або звільнити Агента від відповідальності в повному обсязі, а також виступати на стороні Агента в суді з цієї ж. Торговий Партнер відшкодовує Агенту вищевказані збитки в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Торговим Партнером від Агента відповідного письмового вимоги. Якщо Агент притягується до відповідальності (цивільної, адміністративної, будь-якій іншій): - міжнародними органами чи організаціями (включаючи неурядові); - недержавними, державними або муніципальними органами або організаціями країни місця знаходження Агента або будь-який інший країни; з причин, що були результатом винного або невинного дії або бездіяльності Торгового Партнера, то Торговий Партнер зобов'язується, по-перше, за свій рахунок вести переговори на стороні Агента з тими, хто залучає Агента до відповідальності, з метою мінімізувати відповідальність Агента або звільнити Агента від відповідальності в повному обсязі, виступати на боці Агента в суді з цією ж метою, а також, по-друге, відшкодовувати в повному обсязі Агенту всі збитки останнього (зокрема, як суму накладається на Агента штрафу, так і всі витрати / витрати Агента, пов'язані з оскарженням / накладенням / стягненням такого штрафу). Торговий Партнер відшкодовує Агенту вищевказані збитки в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Торговим Партнером від Агента відповідного письмового вимоги.
9.6. Агент зобов'язується відшкодувати Торговому Партнеру реальний збиток, що виник в результаті втрати Товару або пошкодження Товару під час доставки Товару Покупцю (якщо доставка Товару здійснюється не Торговим Партнером, а Агентом або за його дорученням третіми особами). Такий реальний збиток буде відшкодовуватися Агентом Торговому Партнеру після фактичного відшкодування цього реального збитку Агенту (тобто, після відповідного фактичного отримання Агентом грошових коштів від третіх осіб (зокрема, від субагентов) і / або інших причинителей шкоди).
9.7. Вся текстова інформація, а також фото- відео- та графічні зображення, розміщені на Сайті і в Маркетплейс, мають законного правовласника. Незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується відповідно до чинного законодавства.
Торговий Партнер справжнім підтверджує, що використання Агентом відповідно до п.8.5.1. даного Договору будь текстової інформації і / або фото-, відео-, графічних зображень, розміщених на Сайті і в Маркетплейс як самим Торговим Партнером, так і за вказівкою Торгового Партнера, нічого очікувати бути незаконним використанням. У разі пред'явлення третіми особами до Агенту претензій у зв'язку з таким використанням Торговий Партнер зобов'язується виступити на стороні Агента з метою звільнення Агента від будь-якої відповідальності, яка витікає з пред'явлених претензій, а також відшкодувати Агенту в повному обсязі всі ті збитки, які можуть виникнути у Агента в результаті таких пред'явлених до нього претензій.
9.8. Агент не несе відповідальність за невиконання умов цього Договору, якщо невиконання сталося з причини неподання та / або несвоєчасного надання та / або надання недостовірної та / або неповної інформації Торговим Партнером, надання якої передбачено цим Договором, а також з причини будь-якого невиконання Торговим Партнером умов, передбачених цим Договором.
 9.9. У разі неотримання Агентом від Торгового Партнера протягом 3 (трьох) робочих днів з дня списання коштів в порядку, зазначеному в п. 6.7. цього Договору, будь-яких заперечень щодо списання Агентом з рахунку Торгового Партнера грошових коштів в рахунок відшкодування збитків (витрат), вироблене Агентом списання грошових коштів визнається обґрунтованим, що не суперечить чинному законодавству та умовам цього Договору, і тому затвердженим Торговим Партнером, а тому служить юридичною підставою для остаточних фінансових розрахунків між Сторонами цього Договору. Зазначений в попередньому абзаці термін для пред'явлення заперечень Агенту з боку Торгового Партнера (3 (три) робочі дні з дня списання коштів Агентом) застосовується до всіх передбачених цим Договором випадків безакцептного списання грошових коштів Агентом з рахунків Торгового Партнера. Неотримання Агентом в даний термін будь-яких заперечень від Торгового Партнера щодо такого списання грошових коштів з рахунку Торгового Партнера буде означати визнання Торговим Партнером того, що дане списання грошових коштів вироблено Агентом обґрунтовано, в повній відповідності з чинним законодавством та умовами цього Договору, внаслідок чого затвердженим Торговим Партнером, а тому буде служити юридичною підставою для остаточних фінансових розрахунків між Сторонами цього Договору.
9.10. Торговий Партнер гарантує Агенту наявність у нього достатніх документів, що дозволяють укладати договір купівлі-продажу Товару протягом всього терміну дії цього Договору.
9.11. За прострочення виплати Агентського Винагороди, Винагороди Агенту та інших належних Агенту сум, Торговий Партнер сплачує Агенту пеню в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від невиплаченої Агенту суми за кожен день прострочення.
10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
10.1. Приймаючи умови Публічної Оферти, Торговий Партнер, який є фізичною особою-підприємцем, дає свою згоду на обробку Агентом реєстраційних даних, наданих при реєстрації на Сайті, а саме на вчинення, в тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу), знеособлення, блокування та знищення будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Торгового Партнера, з метою укладення з Агентом цього Договору на реалізацію Товарів через Сайт, а також з метою виконання вимог законодавства в частині протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
 10.2. Агент збирає і зберігає тільки ту інформацію, яка необхідна для надання та використання Сервісу Торговим Партнером і Покупцями. Агент приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту реєстраційної інформації Торгового Партнера від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.
10.3. Відносно інформації, переданої Торговим Партнером в рамках виконання цього Договору, зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Торговим Партнером інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб на Сайті.
10.4. Агент зобов'язується при обробці всіх даних Торгового Партнера, що є фізичною особою-підприємцем, дотримуватися положень чинного законодавства про персональні дані, а також виданих в його розвиток і в цілях його виконання інших нормативних документів.
 10.5. Під конфіденційною інформацією в рамках цього Договору розуміється:
 ● інформація та дані господарського, економічного, фінансового, операційного та іншого характеру, які надаються розкриває Стороною одержує Стороні, або стали відомими одержує Стороні у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором або іншим ув'язненим між Сторонами договорами;
● зміст цього Договору, а також всі документи, передані Сторонами одна одній у зв'язку з цим Договором, вважаються конфіденційними і відносяться до комерційної таємниці Сторін, яка не підлягає розголошенню однією Стороною без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за винятком відомостей, які відповідно до чинним законодавством не можуть становити комерційну таємницю юридичної особи або фізичної особи-підприємця;
● інформація, щодо якої передає її Агент або Торговий Партнер прийняв на себе зобов'язання перед третіми особами - власниками інформації щодо збереження її конфіденційності;
 ● предмет, зміст, ціна та інші істотні умови будь-якого договору купівлі-продажу, що укладається з Покупцем;
● будь-яка інша інформація, отримана Торговим Партнером або Агентом в ході виконання цього Договору, в тому числі отримана працівниками відповідного Торгового Партнера або Агента, за винятком випадків, коли при передачі такої інформації Агентом або Торговим Партнером не було обумовлено, що інформація не є конфіденційною.
10.6. Сторони не розголошувати або передавати третім особам інформацію, що має відношення до реалізації умов даного Договору, яка є конфіденційною. При необхідності однієї із Сторін дати таку інформацію третім особам, це може бути здійснено з попередньої письмової згоди іншої Сторони.
11. ВІРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з використанням Сервісу, виконанням зобов'язань за цим Договором Торговий Партнер і Агент вживатиме всіх заходів до їх вирішення шляхом переговорів.
11.2. Якщо інше не передбачено цим Договором, Агент приймає претензії Торгового Партнера до розгляду в письмовій формі або через Особистий Кабінет, або через Сервіс. Такі претензії повинні бути отримані Агентом від Торгового Партнера не пізніше, ніж протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати виникнення обставин, щодо яких Торговим Партнером направлено претензію Агенту.
 11.3. Термін відповіді на претензію протягом п'ятнадцяти (15) робочих днів з дня її отримання відповідною Стороною.
 11.4. У разі неможливості вирішення спору Сторонами шляхом двосторонніх переговорів, такий спір вирішуються в суді.
11.5. Претензія Торгового Партнера повинна містити такі відомості: дату і час виникнення обставин, щодо яких заявлена ​​претензія; умови виникнення таких обставин; зміст вимог Торгового Партнера; реквізити Торгового Партнера для направлення мотивованої відповіді по заявленій претензії; номер мобільного телефону та адресу електронної пошти Торгового Партнера, а також і інша інформація, необхідна для розгляду Агентом претензії Торгового Партнера по суті.
11.6. Агент має право відмовити в прийомі та розгляді претензії Торгового Партнера при наданні останнім недостовірної інформації.
11.7. При вирішенні питання про те, яке право застосовується до відносин між Агентом і Торговим Партнером, необхідно керуватися наступним:
11.7.1. При Реєстрації на Сайті Торгового Партнера правовідносини Торгового Партнера та Агента регулюються правом місця знаходження відповідного Агента.
11.7.2. При укладенні договору купівлі-продажу Товару правовідносини Покупця і Торгового Партнера регулюються правом місця знаходження такого Торгового Партнера.
11.7.3. При застосуванні викладених вище п. 11.7.1. і п. 11.7.2. необхідно керуватися наступним:
- який знаходиться на території України Торговий Партнер, який здійснює Реєстрацію на Сайті, укладає агентський договір - Оферту з Агентом - фізичною особою-підприємцем Баталовой Тетяною Сергіївною (скорочене найменування - ФОП Баталова Т.С.), зареєстрованим відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код 3108407146), розташованим за адресою: Україна, місто Харків, проспект Тракторобудівників, будинок 108, квартира 224, адреси електронної пошти: __ @ ____.
- який знаходиться поза межами території України Торговий Партнер, який здійснює Реєстрацію на Сайті, укладає агентський договір - Оферту з Агентом - фізичною особою-підприємцем Баталовой Тетяною Сергіївною (скорочене найменування - ФОП Баталова Т.С.), зареєстрованим відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код 3108407146), розташованим за адресою: Україна, місто Харків, проспект Тракторобудівників, будинок 108, квартира 224, адреси електронної пошти: __ @ ____.
12. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
12.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачити або запобігти доступними їй засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають в себе, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси і інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії державних органів або іноземних державних органів, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю будь-який з сторін.
12.2. Так само, обставинами, що звільняють Сторони від відповідальності за затримки у виконанні чи невиконання їх обов'язків за цим Договором, є оголошення ембарго або санкцій, інші дії або бездіяльність органів влади та / або управління, що безпосередньо вплинуло або вплине на можливість виконання Сторонами їх обов'язків по цього Договору.
12.3. Вимога будь-якої Сторони про відшкодування їй збитків, викликаних обставинами непереборної сили, є нікчемними і не підлягають задоволенню.
12.4. Якщо обставини непереборної сили продовжують діяти після закінчення 60 (шістдесяти) календарних днів з дня їх виникнення та це викликає істотне порушення прав і інтересів будь-якої із Сторін, така Сторона має право повідомити у письмовій формі іншу Сторону про намір розірвати цей Договір. Цей Договір в такому випадку вважається розірваним після закінчення 30 (тридцяти) календарних днів після отримання іншою Стороною вищевказаного повідомлення від Сторони, чиї права та інтереси істотно порушені.
13. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту Публічної оферти Торговим Партнером і діє до моменту його розірвання в порядку, передбаченому цим Договором.
13.2. Агент має право в будь-який момент в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Торговим Партнером вносити до цього Договору і всі додатки до нього (повністю або в частині) будь-які зміни та / або доповнення. Такі зміни і / або доповнення набувають чинності для Агента і Торгового Партнера на наступний календарний день після розміщення на Сайті даних змін і / або доповнень, якщо інше не зазначено Агентом.
13.3. Торговий Партнер зобов'язується самостійно стежити за змінами і доповненнями цього Договору та додатків до нього шляхом ознайомлення з їх актуальною редакцією на щоденній основі. Торговий Партнер самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, які настали у зв'язку з тим, що він не ознайомився з діючої на конкретну дату редакцією цього Договору та додатків до нього, і не покладає таку відповідальність на Агента (звільняє Агента від такої відповідальності).
13.4. Агент має право в будь-який час розірвати цей Договору в односторонньому порядку без отримання на те будь-якого згоди Торгового Партнера шляхом повідомлення про це Торгового Партнера через Особистий Кабінет на адресу електронної пошти або іншим письмовим способом не менше, ніж за 20 (двадцять) робочих днів до дати розірвання даного Договору. В цьому випадку, цей Договір вважається 30 розірваним з дати, зазначеної в такому повідомленні. Розірвання цього Договору не тягне автоматичне погашення заборгованостей Сторін один перед одним, що виникли до дати розірвання цього Договору. За згаданий вище 20-денний термін Сторони повинні провести взаємні розрахунки, підписати акти звірки, звіти, акти і інші необхідні документи.
13.5. Торговий Партнер має право в односторонньому порядку припинити виконання цього Договору повністю або в частині (повідомивши про це Агента через Особистий Кабінет і / або за адресою електронної пошти Агента не менше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до дати призупинення виконання цього Договору) в разі виникнення спору між Агентом і Торговим Партнером щодо узгодження і / або виплати розміру Агентського Винагороди, Винагороди Агенту, інших належних Агенту сум, а також щодо питань виконання цього Договору.
13.6. Документи, передані по електронній пошті, через Особистий Кабінет, факсимільним зв'язком, їх відскановані копії мають повну юридичну силу. Ризик перекручування інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію відповідним способом. При цьому, оригінали документів, які були раніше спрямовані однієї із Сторін іншій Стороні одним зі згаданих вище способів, повинні бути передані Сторонами один одному не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня підписання цих документів.
13.7. Для цілей зручності в цьому Договорі під Сторонами також розуміються їх можливі правонаступники.
13.8. Сторони цим визнають, що наявність їх друку на будь-якому документі, що складається в зв'язку з виконанням цього Договору, є безумовним підтвердженням того, що підписала такий документ обличчя було належним чином уповноважена відповідною Стороною для підписання даного документа.
 13.9. Ніщо в цьому Договорі не може бути витлумачено як умова, що порушує чинне законодавство. У разі, якщо будь-яка умова цього Договору суперечить чинному законодавству, то така умова не підлягає застосуванню, а застосовується у відповідній частині чинне законодавство. При цьому, інші умови цього Договору застосовуються в тій частині, в якій вони не суперечать чинному законодавству.
14. РЕКВІЗИТИ
Агент: як зазначено в п. 11.7. вище.
Додаток №1
до Агентського Договору-Оферти
(в редакції від 01.08.2020)

АГЕНТСЬКА ВИНАГОРОДА

Агентська Винагорода (в відсотках)
- відповідно до тарифів, зазначеними в особистому кабінеті Торгового Партнера, але не менше 8% (восьми відсотків) від ціни реалізованих Покупцеві Товарів і / або Купонів.Додаток №2
до Агентського Договору-Оферти
(в редакції від 01.08.2020)

АКТ №__
прийому-передачі наданий Послуг
За період з «__»______ 20__р. по «__»______ 20__ р.

м. Харків                                        «__»_____ 20__ р.
Ми, що підписалися нижче, Фізична особа-підприємець Баталова Тетяна Сергіївна (ідентифікаційний код 3108407146), місцезнаходження: 61118, Україна, місто Харків, проспект Тракторобудівників, будинок №108, квартира 224, діюча на свого волевиявлення, іменована надалі - «Агент», з одного боку, та
_________________________________________________________________, надалі іменоване «Торговий Партнер», в особі ______________________________________, що діє на підставі _________________________, з іншого боку, разом іменуються «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», склали цей Акт про те, що Агент надав, а Торговий Партнер прийняв без зауважень Послуги за період з «__»______ 20__ р. по «__»____ 20__ р. на загальну суму:__________ (_______________________) грн. __ коп., ПДВ не передбачено.
Цей Акт свідчить про належне надання Агентом Послуг Торговому Партнеру в зазначений вище період. Сторони претензій одна до одної в зв'язку з наданням Послуг в зазначений вище період не мають.

__________________                        ____________________
Від імена Агента                            від імені Торгового Партнера
(посада)                                (посада)
(ПІБ)                                    (ПІБ)
М.П.                                    М.П.Додаток №3
до Агентського Договору-Оферти
(в редакції від 01.08.2020)
ЗВІТ АГЕНТА
до Агентського Договору-Оферті №__ від «__»_____ 20__ року
м. Харків                                        «__»_____ 20__ р.
Фізична особа-підприємець Баталова Тетяна Сергіївна, яка є Агента, надає Звіт Агента в рамках Агентського Договору – Оферти від «___» ____________ 20___ року.
За період з «____» _____________ 20__ року по «______» __________ 20__ року Агентом виконані наступні дії (операції) і надані наступні Послуги:
№ п/п
Реалізовані Покупцеві Товари та / або Купони
Розмір оплати за Товар та / або Купони, прийнятої від Покупця (валюта)
Сума Агентської Винагороди (валюта)
Сума винагороди за надані Агентом додаткові послуги (валюта)
Сума, що підлягає перерахуванню Торговому Партнеру (валюта)
Найменування реалізованого Товару та/або КупонуКількість реалізованого Товару та/або Купона
У разі неотримання Агентом від Торгового Партнера ні підписаного Торговим Партнером примірника даного Звіту з печаткою Торгового Партнера, ні вмотивованої відмови від підписання даного Звіту, відповідно до умов Агентського Договору - Оферти даний Звіт Агента буде вважатися прийнятим Торговим Партнером в повному обсязі без заперечень та буде підставою для розрахунків між Сторонами.
Звіт здав:                                 Звіт прийняв:
_________ __________                    ___________ _________
від імені Агента                            від імені Торгового Партнера
М.П.                                    М.П.
Додаток №4
до Агентського Договору-Оферти
(в редакції від 01.08.2020)Заява на перерахування грошових коштів
Торговому Партнеру-фізичній особіЗАЯВА
на перерахування грошових коштів


Прошу перерахувати кошти в розмірі _______ (сума вказується за вирахуванням Агентського Винагороди, Комісії за переклад та інших належних Агенту сум) за продаж Товарів / оплату Послуг на сайті ________, назва Торгового Партнера-фізичної особи _______________, Id Торгового Партнера-фізичної особи _____.
Грошові кошти прошу перерахувати на наступні реквізити:
_________________________________________________________________
(Необхідно вказати ім'я власника і номер карти або інші реквізити, якщо у Торгового Партнера-фізичної особи є інші договірні відносини з Агентом).

Дата            Підпис                ПІБ Торгового Партнера (ФО)
PAGE   \* MERGEFORMAT11