ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

(У редакції від 01 жовтня 2020 року)

Ця Політика Конфіденційності персональних даних (далі за текстом – «Політика Конфіденційності») діє стосовно всіх Персональних Даних, які Адміністрація Сайту може отримати про Користувача або іншу особу під час використання сайту з доменним ім'ям artpozolota.com. Адміністрація Сайту просить уважно ознайомитися з Політикою Конфіденційності та у разі незгоди з нею (повністю або в будь-якій частині) негайно припинити використання Сайту та залишити його.

Політика Конфіденційності поширюється на всі магазини, розташовані на Маркетплейс за адресами, що є субдоменними іменами artpozolota.com.

Усі магазини, розташовані на Маркетплейс під субдоменним ім'ям artpozolota.com, підпорядковуються умовам цієї Політики Конфіденційності.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1. Основні поняття, що використовуються у Політиці конфіденційності:

1.1. Адміністрація Сайту – як зазначено у п. 8.2.4. цієї Політики Конфіденційності. Адміністратор Сайту самостійно або спільно з іншими особами організує та (або) здійснює Обробку Персональних Даних, а також визначає цілі Обробки Персональних Даних, склад Персональних Даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з Персональними Даними.

1.2. Персональні Дані - відомості, що належать до певного чи обумовленого на їх підставі суб'єкта персональних даних, зафіксовані на електронному, паперовому та (або) іншому матеріальному носії.

1.3. Обробка Персональних Даних - дії, спрямовані на накопичення, зберігання, зміну, доповнення, використання, розповсюдження, знеособлення, блокування та знищення Персональних Даних, які здійснюються Адміністрацією Сайту з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

1.4. Конфіденційність Персональних Даних - обов'язкова для дотримання Адміністрацією Сайту або іншими особами, що отримали доступ до Персональних Даних осіб, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта Персональних Даних або наявності іншої законної підстави.

1.5. Політика Конфіденційності - це документ з усіма змінами та доповненнями, розташований у мережі Інтернет за адресою https://artpozolota.com/content/10-politika-konfidencialnosti

1.6. Користувач – як це зазначено в Угоді користувача, а також інша особа (якщо застосовується).

1.7. Сайт – сайт, розміщений у мережі Інтернет під доменним маєтком artpozolota.com.

1.8. Реєстрація на Сайті — сукупність дій Користувача відповідно до інструкцій, включаючи надання Облікових Даних та іншої інформації, з використанням спеціальної форми інтерфейсу Сайту користувача з метою формування Особистого Кабінету та отримання доступу до закритого розділу Сайту.

1.8. Сервіс – сервіс, доступний на Сайті, що дозволяє Користувачеві використовувати весь передбачений для нього функціонал у рамках Угоди користувача. Сервіс 2 включає інтерфейс, програмне забезпечення та інші елементи, необхідні для належного функціонування.

1.9. Товари – товари, роботи, послуги, результати інтелектуальної діяльності, інформація про які розміщується на Сайті з метою їх продажу Користувачеві через мережу Інтернет у порядку та на умовах, встановлених Угодою користувача.

1.10. Послуги Адміністрації Сайту – послуги, які надає Адміністрація Сайту Користувачеві, інформація про які представлена ​​на Сайті.

1.11. Файли Cookies — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на пристрої Користувача, який використовується для доступу до Сайту, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.12. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

1.13. Особистий Кабінет – закрита частина Сайту, що є сукупністю захищених сторінок на Сайті, що створюються при активації Особистого Кабінету та містять дані Користувача на Сайті, в яких Користувачеві доступні Сервіси, що надаються на Сайті.

1.14. Замовлення – належним чином оформлений запит Користувача на Сайті на купівлю та/або доставку товару.

1.15. Облікові Дані – унікальні логін та пароль, створювані самостійно Користувачем у процесі Реєстрації на Сайті, або змінені надалі Користувачем через Особистий Кабінет, які використовуються для доступу до Особистого Кабінету.

1.16. Угода користувача - документ (з усіма змінами та доповненнями до нього), розташований в мережі Інтернет за адресою https://artpozolota.com/content/3-ugoda-koristuvacha.

1.17. Програмне забезпечення, ПЗ – частина користувача Особистого кабінету Сервісу, що надає Користувачеві додатковий функціонал; все системне програмне забезпечення, мікропрограмне забезпечення, включені до складу Сервісу, а також усі виправлення, оновлення, удосконалення та нові версії ПЗ, представлені на Сервісі.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Політика Конфіденційності застосовується лише до інформації, яка отримується під час використання Сайту.

2.2. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

2.3. Використання Користувачем Сайту означає повну, безумовну та беззастережну згоду з цією Політикою Конфіденційності та умовами Обробки Персональних Даних Користувача.

2.4. Приймаючи цю Політику Конфіденційності, Користувач цим дає свою згоду Адміністрації Сайту на Обробку своїх Персональних Даних, зазначених у п.п. 3.2.- 3.10. даної Політики Конфіденційності, у тому числі збирання, запису, накопичення, зберігання, уточнення (виправлення, оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу третім особам (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення Персональних Даних з метою , зазначених у п. 4.1. цієї Політики Конфіденційності.

2.5. Якщо Користувач не погоджується з умовами Політики Конфіденційності, він повинен негайно припинити використання Сайту та залишити його.

2.6. Ця Політика Конфіденційності опублікована в Інтернеті за адресою: https://artpozolota.com/content/10-politika-konfidencialnosti

2.7. Права Адміністрації Сайту:

● збирати через форми підписки/реєстрації/оформлення Замовлення на Сайті Персональні Дані Користувача;

● надавати послуги, продавати самій та давати можливість іншим продавати Товари на Сайті, надавати Користувачам доступ до Сервісу;

● здійснювати збір, запис, накопичення, зберігання, уточнення (виправлення, оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

● передавати Персональні Дані Користувачів третім особам для досягнення цілей, зазначених у п. 4.1. цієї Політики Конфіденційності.

2.8. Обов'язки Адміністрації Сайту:

● Адміністрація Сайту зобов'язана використовувати отримані Персональні Дані виключно для цілей, зазначених у пункті 4.1 цієї Політики Конфіденційності. Не допускається Обробка Персональних Даних, несумісна з метою збору Персональних Даних;

● у разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

- чи стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення;

- або була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією Сайту;

- або була розголошена за згодою Користувача;

● Адміністрація Сайту зобов'язана повідомити Користувача інформацію про здійснювану Адміністрацією Сайту Обробку Персональних Даних такого Користувача на його запит;

● Адміністрація Сайту зобов'язана забезпечувати надійний захист Персональних Даних Користувача, захист їхньої конфіденційності.

2.9. Права Користувача:

● Користувач має право вимагати від Адміністрації Сайту уточнення його Персональних Даних, їх блокування або знищення у разі, якщо Персональні Дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки шляхом надсилання за адресою електронної пошти feedback@artpozolota .com (Додаток № 1, Додаток № 2, Додаток № 3 до цієї Політики Конфіденційності);

● Користувач має право надіслати запит Адміністрації Сайту щодо своїх Персональних Даних, які обробляються Адміністрацією Сайту, шляхом направлення звернення (Додаток № 4 до цієї Політики Конфіденційності) до Адміністрації Сайту на адресу електронної пошти feedback@artpozolota.com. Термін направлення Адміністрацією Сайту відповіді Користувачеві – 30 (тридцять) календарних днів з дня отримання Адміністрацією Сайту звернення Користувача, на який надається відповідь;

● Користувач має право направити Адміністрації Сайту відкликання даної ним згоди на Обробку Персональних Даних.

2.10. Обов'язки Користувача:

● Користувач при користуванні Сайтом зобов'язаний надавати свої Персональні Дані, які потрібні Адміністрації Сайту для забезпечення можливості Користувача користуватися Сайтом;

● Користувач зобов'язаний надійно зберігати Облікові Дані для доступу до Сайту, передані Адміністрації Сайту під час реєстрації на Сайті.

2.11. Адміністрація Сайту здійснює Обробку Персональних Даних на законній та справедливій основі.

2.12. Адміністрація Сайту отримує Персональні Дані безпосередньо у Користувачів.

2.13. Адміністрація Сайту здійснює Обробку Персональних Даних Користувачів за їхньою згодою, що надається у письмовій формі або шляхом здійснення конклюдентних дій.

2.14. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за те, що якісь Персональні Дані, які Користувач свідомо розмістив у відкритому доступі на Сайті, були використані третіми особами (шахраями, спамерами, рекламодавцями, іншими особами).

2.15. Користувач дає згоду на те, що Адміністрація Сайту направлятиме

на вказану ним адресу електронної пошти листи з новинами Сайту, інформацією про нові послуги (включаючи Послуги Адміністрації Сайту), Товари, спеціальні пропозиції, рекламу та іншу на думку Адміністрації Сайту корисною інформацією як від Адміністрації Сайту, так і від інших осіб (зокрема, від партнерів адміністрації сайту). При цьому, Користувач має право в будь-який час відмовитися від отримання таких листів Адміністрації Сайту, або клікнувши на відповідне посилання для відписки, яке присутнє в кожному листі, що отримується Користувачем, або шляхом надсилання відповідного повідомлення у вільній формі на адресу електронної пошти Адміністрації Сайту feedback@ .com.

2.16. У випадку, якщо Користувач розміщує у своєму Особистому Кабінеті свою особисту фотографію та/або будь-яке інше зображення, та/або якщо це зображення є об'єктом авторського права або включає його, то, натискаючи кнопку «Зберегти», Користувач дозволяє Адміністрації Сайту використовувати таке зображення будь-яким способом , у тому числі шляхом відтворення, розповсюдження, перекладу, публічного виконання, публічного показу, повідомлення в ефір та кабелю, доведення до загального відомості без обмеження по території та терміну використання.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика Конфіденційності встановлює обов'язки Адміністрації Сайту з Опрацювання Персональних Даних Користувачів, їх охорону, у тому числі забезпечення режиму захисту Конфіденційності Персональних Даних, які Користувач надає Адміністрації Сайту у таких випадках:

- під час заповнення реєстраційної форми для Реєстрації на Сайті;

- при залишенні відгуків та/або коментарів на Сайті;

- під час заповнення форми зворотного зв'язку на Сайті;

- при надсиланні претензії на адресу Адміністрації Сайту;

- під час заповнення даних у Особовому Кабінеті на Сайті;

- під час заповнення даних при оформленні Замовлення на Товари в кошику на Сайті;

- під час заповнення форми чат-бота, онлайн-консультанта на Сайті (у процесі письмової, електронної та усної комунікації з Адміністрацією Сайту з метою замовлення Послуг Адміністрації Сайту);

- у процесі письмової, електронної та усної комунікації з Адміністрацією Сайту з метою отримання доступу до Сайту.

3.2. Адміністрація Сайту збирає два види інформації про Користувача:

- інформацію, яку Користувач свідомо надав Адміністрації Сайту у процесі використання Сайту;

- технічну інформацію, яка автоматично збирається програмним забезпеченням Сайту під час його відвідування Користувачем.

3.3. Персональні Дані надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті, яка з'являється після натискання на кнопку «Реєстрація».

При реєстрації на сайті користувач надає наступну інформацію:

· Свій номер мобільного телефону;

· Своя адреса електронної пошти;

· Своє прізвище;

· своє ім'я;

· Своє по батькові;

· Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний код)

· пароль (для входу до Особистого Кабінету за допомогою адреси електронної пошти);

При реєстрації на сайті користувач має можливість додатково надати таку інформацію:

· Паспортні дані (серія, номер, коду та ким виданий);

· адресу реєстрації/проживання;

· свою дату народження;

· Завантажити свою фотографію («аватар»)в Особистий Кабінет.

- Інші дані (за бажанням Користувача).

Також Користувач має можливість входити до Особистого Кабінету через соціальні мережі ВКонтакті, Фейсбук, Google, а також через особистий кабінет, відкритий на Cайте. https://artpozolota.com/login?create_account=1. В цьому випадку Адміністрації Сайту стають доступними Персональні Дані Користувача, які є відкритими для загального доступу відповідно до настройок облікового запису Користувача в кожній конкретній соціальній мережі, а також до адреси електронної пошти, прикріпленої до конкретного облікового запису, обраної Користувачем соціальної мережі.

3.4. Персональні Дані надаються Користувачем при залишенні відгуку та/або коментарю про Товари на Сайті і включають наступні відомості:

- його ім'я;

- його прізвище;

- його фото («аватар») з Особистого Кабінету (за наявності);

- Інші дані (за бажанням Користувача).

3.5. Персональні Дані надаються Користувачем при заповненні форми зворотного зв'язку на Сайті та включають наступні відомості:

- свою адресу електронної пошти;

- Свій номер мобільного телефону.

При заповненні форми зворотного зв'язку на Сайті Користувач має можливість додатково надати таку інформацію:

- своє ім'я;

- Інші дані (за бажанням Користувача).

3.6. Персональні Дані надаються Користувачем при надсиланні претензії на адресу Адміністрації Сайту і включають наступні відомості:

- його ім'я;

- його прізвище;

- його по батькові;

- його реєстраційний номер облікової картки платника податків (Реєстраційний код)

- його паспортні дані;

- його місце проживання;

- його контактні дані (його поштова адреса та/

або його адресу електронної пошти та/або його номер мобільного телефону тощо);

- інші дані Користувача, необхідні для розгляду претензії по суті (наприклад, реквізити банківського рахунку Користувача та/або банківської картки Користувача – у разі, якщо претензія пов'язана із поверненням коштів);

- Інші дані (за бажанням Користувача).

3.7. Персональні Дані можуть бути надані Користувачем (за бажанням Користувача) при заповненні даних в Особистому Кабінеті на Сайті та включають наступні відомості:

● його ім'я;

● його прізвище;

● його по батькові;

● його адресу електронної пошти;

● пароль (для входу до Особистого Кабінету за допомогою адреси електронної пошти);

● його дату народження;

● інші дані.

3.8. Персональні Дані надаються Користувачем при заповненні даних при оформленні Замовлення на Товари в кошику на Сайті та включають наступні відомості:

- його ім'я;

- його прізвище;

- його адресу електронної пошти;

- його номер мобільного телефону;

- спосіб отримання Товару та іншу супутню інформацію (наприклад, адреса доставки Товару – при виборі способу отримання Товару – «Доставка»);

- Інші дані (за бажанням Користувача).

3.9. Персональні Дані надаються Користувачем у процесі письмової, електронної та усної комунікації з Адміністрацією Сайту з метою отримання доступу до Сайту та включають наступні відомості:

● його ім'я;

● його прізвище;

● його адресу електронної пошти;

● його номер мобільного телефону;

● інша супутня інформація;

● інші дані (за бажанням Користувача).

3.10. Технічна інформація, що автоматично збирається програмним забезпеченням Сайту під час його відвідування Користувачем, включає:

● IP-адреса;

● інформацію з cookies;

● інформацію про браузер;

● інформація про тип пристрою (мобільний пристрій, персональний комп'ютер);

● час доступу. До неї також належать аналітичні дані, отримані внаслідок використання Сайтом сервісів веб-аналітики. Ця інформація використовується виключно з метою внутрішнього та зовнішнього маркетингу (для аналізу тенденцій відвідування Сайту та покращення Сервісів Сайту).

3.11. На Сайті реалізована технологія ідентифікації Користувачів, яка базується на використанні Файлів Cookies. На пристрої, що використовується Користувачем для доступу на Сайт, можуть бути записані Файли Cookies, які будуть використовуватися для автоматичної авторизації, для збору статистичних даних, зокрема, про відвідуваність Сайту. Адміністрація Сайту може використовувати та розкривати інформацію про використання Сайту, наприклад, для визначення ступеня використання Сайту, покращення його контенту, пояснення корисності Сайту та Послуг Адміністрації Сайту, а також для розширення функціональності Сайту. Приймаючи цю Політику Конфіденційності, Користувач дає свою згоду Адміністрації Сайту на те, що технічна інформація зазначена в п. 3.10. цієї Політики Конфіденційності, що збирається на Сайті, може передаватися через Інтернет.

3.12. Адміністрація Сайту не зберігає Персональні Дані у Файлах Cookies. Адміністрація Сайту використовує інформацію, записану у Файлах Cookies, яка не ідентифікує індивідуальних Користувачів, для аналізу тенденцій, адміністрування Сайту, визначення рухів Користувачів по Сайту та для збору демографічної інформації про базовий контингент Користувачів загалом.

3.13. Якщо Користувач не хоче, щоб Адміністрація Сайту збирала технічну інформацію про нього з використанням Файлів Cookies, Користувач зобов'язаний припинити користуватися Сайтом або заборонити збереження Файлів Cookies на своєму пристрої, який використовується для доступу до Сайту, відповідним чином налаштувавши свій браузер. При цьому слід мати на увазі, що Сервіси Сайту, які використовують цю технологію, можуть виявитися недоступними.

3.14. Користувач підтверджує свою згоду на обробку персональних даних:

- при заповненні реєстраційної форми для реєстрації на сайті шляхом натискання на кнопку «Зареєструватися», розташовану після форми;

- при залишенні відгуку та/або коментарю на Сайті шляхом натискання на кнопку «Опублікувати», розташовану після форми;

- при заповненні форми зворотного зв'язку на Сайті шляхом натискання на кнопку «Надіслати», розташовану після форми;

- під час заповнення даних у Особистому Кабінеті на Сайті шляхом натискання на кнопку «Зберегти», розташовану після форми;

- при заповненні даних при оформленні Замовлення на Товари в кошику на Сайті, натиснувши на кнопку «Продовжити», розташовану після форми.

3.15. Згода на Обробку Персональних Даних, що надаються при надсиланні претензії на адресу Адміністрації Сайту, здійснюється шляхом заповнення наданої Адміністрацією Сайту форми. Користувач зобов'язаний надіслати заповнену та підписану ним форму згоди на Обробку Персональних Даних електронною поштою разом із текстом претензії.

3.16. В інших випадках, не зазначених вище, Користувач підтверджує свою згоду на Обробку Персональних Даних, вступаючи в любій процес комунікації з Адміністрацією Сайту.

3.17. При оформленні Замовлення на Товари та виборі способу оплати за допомогою банківської картки Користувач вказує номер банківської картки, термін її дії, код CVV/CVC. Така інформація обробляється послугами банків, платіжних систем та інших пов'язаних із здійсненням оплати організацій. Адміністрація Сайту не має доступу до неї.

3.18. При оформленні Замовлення на Товари та онлайн-оплаті після натискання кнопки «Оформити замовлення» Користувач вводить свої персональні дані, в тому числі платіжні дані, необхідні для здійснення оплати. Така інформація обробляється послугами банків, платіжних систем та інших що з здійсненням оплати організацій. Адміністрація Сайту має доступ тільки до частини Персональних Даних, введених у даних формах, а саме: ім'я, прізвище, телефон, адресу електронної пошти, спосіб оплати (без конкретизації платіжних даних).

3.19. Адміністрація Сайту гарантує, що ніколи не надає (не передає) Персональні Дані третім особам, за винятком випадків, коли:

● цього прямо вимагає чинне законодавство (наприклад, за письмовим запитом суду, правоохоронних органів);

● Користувач дав згоду на передачу своїх персональних даних;

● передача Персональних Даних необхідна для надання Послуг Адміністрації Сайту, доставки Товарів, укладання договорів;

● передача персональних даних відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу;

● передача Персональних Даних відбувається в рамках перенесення бази Персональних Даних з одного сервера на інший згідно з договірними відносинами Адміністрації Сайту;

● це потрібне для надання підтримки обслуговування Користувачів або для захисту та безпеки систем та Послуг Адміністрації Cайту.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

4.1. Обробка персональних даних повинна обмежуватися досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Не допускається Обробка Персональних Даних, несумісна з метою збору Персональних Даних. Адміністрація Сайту використовує Персональні Дані Користувачів з такою метою:

- для зворотного зв'язку з Користувачем (відповіді на питання, обробка відгуків, вимог та претензій); - для доставки Користувачеві Товарів;

- для надання Користувачеві послуг (включно з Послуги Адміністрації Сайту);

- для маркетингових досліджень;

- для націлення;

- для розсилки листів, повідомлень, повідомлень тощо. з інформацією про Замовлення Користувачів, а також інформацію про новини Адміністрації Сайту та її партнерів, у тому числі рекламного характеру;

- для створення облікового запису з використанням Облікових Даних Користувача та Особистого Кабінету для доступу до Сервісу Сайту;

- для виконання Замовлень Користувачів, сформованих на Сайті; - виконання своїх зобов'язань за договорами з Користувачами;

- для підвищення якості надання послуг (включно з Послуги Адміністрації Сайту), якості роботи з Користувачами;

- укладання та виконання договорів з контрагентами;

- для надання Користувачеві Сервісу, доступного на Сайті;

- для виконання Адміністрацією Сайту дій за дорученням Користувача;

- для забезпечення взаємодії між Користувачами (у разі потреби).

5. ПОРЯДОК І УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Адміністрація Cайту здійснює наступний перелік дій з Персональними Даними: збір, запис, накопичення, зберігання, уточнення (виправлення, оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення Персональних Даних, а також передача третім особам у разі потреби взаємодії з третіми особами у рамках досягнення цілей Обробки Персональних Даних (зазначених у п. 4.1).

5.2. Адміністрація Сайту здійснює Обробку Персональних Даних такими способами:

● з використанням автоматизованих засобів обробки персональних даних;

● без використання автоматизованих засобів обробки Персональних Даних (Персональні Дані обробляються вручну Адміністрацією Сайту). Адреса зберігання персональних даних встановлюється Адміністрацією Сайту.

5.3. З метою доставки Товарів Користувачеві Адміністрація Сайту укладає договір зі службою доставки, згідно з яким Адміністрація Сайту, в тому числі, доручає службі доставки Обробку Персональних Даних Користувача. В рамках цих договірних відносин Адміністрація Сайту передає службі доставки Персональні Дані Користувача, зазначені у п.3.8. Політики конфіденційності. Персональні дані Користувача, зазначені в цьому пункті, обробляються відповідно до політики конфіденційності служби доставки терміном до досягнення мети обробки персональних даних у кожному конкретному випадку. Адреса зберігання Персональних Даних службою доставки встановлюється нею самостійно та доводиться до відома Адміністрації Сайту.

5.4. Для досягнення цілей, зазначених у п. 4.1 цієї Політики Конфіденційності, Адміністратора

ція Сайту укладає договір із сервісом розсилок, згідно з яким Адміністрація Сайту, в тому числі, доручає цьому сервісу Обробку Персональних Даних Користувача. В рамках цих договірних відносин Адміністрація Сайту передає наступні Персональні Дані Користувача:

- Ім'я;

- прізвище;

- номер телефону;

- Адреса електронної пошти.

Персональні Дані Користувача, зазначені в цьому пункті, обробляються відповідно до політики конфіденційності сервісу розсилок терміном до досягнення мети Обробки Персональних Даних у кожному конкретному випадку. Адреса зберігання Персональних Даних сервісом розсилок встановлюється їм самостійно та доводиться до відома Адміністрації Сайту.

5.5. Для досягнення цілей, зазначених у п. 4.1 цієї Політики Конфіденційності, Адміністрація Сайту/Торговий Партнер укладають договори з банком та/або іншими організаціями, що беруть участь у платіжному процесі, згідно з якими Адміністрація Сайту/Торговий Партнер, у тому числі, доручають банку та/або іншим організаціями, що у платіжному процесі, Обробку Персональних Даних Користувача. В рамках цих договірних відносин Адміністрація Сайту/Торговий Партнер має право передати банку та/або іншим організаціям, що беруть участь у платіжному процесі, такі Персональні Дані Користувача:

- його ім'я;

- його прізвище;

- його по батькові;

- його номер мобільного телефону;

- його адресу електронної пошти;

- IP-адреса, що використовується Користувачем для здійснення платежу електронного пристрою;

- інші дані, необхідні для належного здійснення платіжного процесу (зокрема, назва та країна банку – емітента картки, платіжна система картки, термін дії картки).

Персональні Дані Користувача, зазначені в цьому пункті, обробляються відповідно до політики конфіденційності банку та/або організації, що бере участь у платіжному процесі, строком до досягнення мети Обробки Персональних Даних у кожному конкретному випадку.

5.6. Для досягнення цілей, зазначених у п. 4.1 цієї Політики Конфіденційності, Адміністрація Сайту укладає договір із сервісом смс-розсилок, згідно з яким Адміністрація Сайту, в тому числі, доручає цьому сервісу Обробку Персональних Даних Користувача. В рамках цих договірних відносин Адміністрація Сайту передає наступні Персональні Дані Користувача:

- Ім'я;

- прізвище;

- номер телефону.

Персональні Дані Користувача, зазначені в цьому пункті, обробляються відповідно до політики конфіденційності сервісу смс розсилок терміном до досягнення мети Обробки Персональних Даних у кожному конкретному випадку. Адреса зберігання Персональних Даних сервісом смс розсилок встановлюється ним самостійно та доводиться до відома Адміністрації Сайту.

5.7. Передача Персональних Даних Користувача третім особам (зокрема, банкам та іншим організаціям, що беруть участь у платіжному процесі), здійснюється за згодою Користувача, яку надано Користувачем з моменту початку користування Сайтом, та виключно з метою, зазначеною в п.4.1. цієї Політики Конфіденційності (зокрема, для доставки Товару та для проведення платежів (у тому числі при поверненні грошей Користувачеві), для забезпечення взаємодії між Користувачами).

5.8. Персональні Дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади, органам дізнання та слідства, іншим уповноваженим органам лише на підставі та в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.9. Ніщо у п.5. «ПОРЯДОК І УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ» цієї Політики Конфіденційності не може бути витлумачено як умову, що порушує законодавство щодо персональних даних та/або їх обробки.

У разі якщо будь-яка умова п.5. «ПОРЯДОК І УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ» цієї Політики Конфіденційності суперечить застосовному до персональних даних та/або їх обробці законодавством, така умова не підлягає застосуванню, а застосовується у відповідній частині чинного законодавства. У цьому, інші умови п.5. «ПОРЯДОК І УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ» цієї Політики Конфіденційності застосовуються в тій частині, в якій вони не суперечать стосовно персональних даних та/або їхньої обробки законодавству.

6. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Адміністрація Сайту здійснює захист Персональних Даних Користувача, застосовуючи загальноприйняті методи безпеки для забезпечення захисту інформації від втрати, неправомірного чи випадкового доступу, спотворення та несанкціонованого поширення, знищення, зміни, блокування, копіювання, а також будь-яких інших неправомірних дій з Персональними Даними третіх осіб. Безпека реалізується програмними засобами мережного захисту, процедурами перевірки доступу, застосуванням криптографічних засобів захисту інформації, дотриманням цієї Політики Конфіденційності, а також інших внутрішніх документів, які регламентують правила обробки Персональних даних.

6.2. Якщо персональні дані були втрачені

або розголошені, Адміністрація Сайту повинна проінформувати про це Користувача. 6.3. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням Персональних Даних Користувача.

6.4. Персональні Дані зберігаються Адміністрацією Сайту в конфіденційності за винятком випадків, коли Користувач добровільно розмістив інформацію для загального доступу до повідомлень, коментарів, відгуків або іншим способом на Сайті.

7. ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Обробка Персональних Даних, що надаються при Реєстрації на Сайті, здійснюється у строк з моменту Реєстрації на Сайті Користувача та до моменту видалення Облікових Даних, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

7.2. Якщо інше не передбачено іншими пунктами цієї Політики Конфіденційності або чинним законодавством, то Обробка Персональних Даних, відмінних від згаданих у п.7.1. даної Політики Конфіденційності здійснюється до отримання Адміністрацією Сайту від Користувача заяви на знищення його Персональних Даних або до досягнення мети Обробки Персональних Даних.

7.3. Умовою припинення Обробки Персональних Даних може бути закінчення терміну дії згоди або відкликання згоди Користувача на Обробку його Персональних Даних, а також виявлення неправомірної Обробки Персональних Даних.

7.4. Якщо інше не передбачено чинним законодавством, термін обробки персональних даних, отриманих при підписці на розсилку, визначається Користувачем. Користувач самостійно відписується від розсилки, натиснувши на посилання для відписки, яка є в кожному листі, або надіславши запит Адміністрації Сайту на адресу feedback@artpozolota.com .

7.5. Обробка Персональних Даних, отриманих при оформленні Замовлення на купівлю Товарів, здійснюється весь час доки є Особистий Кабінет Користувача на Сайті, а також протягом 3 (трьох) років з дня видалення Особистого Кабінету з Сайту або до отримання Адміністрацією Сайту від Користувача заяви на знищення його персональних даних, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

8. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Адміністрація Сайту обробляє Персональні Дані на підставі згоди Користувача на Обробку Персональних Даних відповідно до права свого місця знаходження, а також на підставі:

● Статуту відповідної Адміністрації Сайту;

● договорів, які укладаються між відповідною Адміністрацією Сайту та Користувачем;

● договорів, що укладаються між відповідною Адміністрацією Сайту та третіми особами (включаючи банки та інші організації, що беруть участь у платіжному процесі), з метою надання послуг Користувачеві (включаючи Послуги Адміністрації Сайту), продажу та доставки Товарів Користувачеві, здійснення бізнес-процесів Адміністрацією Сайту;

● згоди на обробку персональних даних.

8.2. При вирішенні питання про те, яке право застосовується до правовідносин під час використання цієї Політики Конфіденційності, необхідно керуватися таким:

8.2.1. При реєстрації на Сайті Торгового Партнера правовідносини Торгового Партнера та Адміністрації Сайту регулюються правом місця знаходження відповідної Адміністрації Сайту.

8.2.2. При реєстрації на Сайті Користувача правовідносини Користувача та Адміністрації Сайту регулюються правом місця знаходження відповідної Адміністрації Сайту.

8.2.3. При укладанні договору між Покупцем та Торговим Партнером правовідносини Покупця та Торгового Партнера регулюються правом місця знаходження такого Торгового Партнера.

8.2.4. У разі застосування п. 8.2.1. - П. 8.2.3. цієї Політики Конфіденційності необхідно керуватися таким:

- Користувач, який здійснює Реєстрацію на Сайті, вступає у правовідносини з Адміністрацією Сайту – фізичною особою – підприємцем Камишановим Данилом Павловичем (скорочене найменування – ФОП Камишанов Д.П.), зареєстрованим відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код 53 місцезнаходження: 61145, Україна, місто Харків, Новгородська, будинок №20, квартира 10, місце провадження діяльності: 61145, Україна, місто Харків, Новгородська, будинок №20, квартира 10, адреса електронної пошти: artpozolota@artpozolota.com;

- той, хто перебуває за межами України, вступає у правовідносини з Адміністрацією Сайту – фізичною особою – підприємцем Камишановим Данилом Павловичем (скорочене найменування – ФОП Камишанов Д.П.), зареєстрованим відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код 3698905775), 6, Харків, Новгородська, будинок №20, квартира 10, місце провадження діяльності: 61145, Україна, місто Харків, Новгородська, будинок №20, квартира 10, адреси електронної пошти: artpozolota@artpozolota.com;

- Торговий Партнер, що здійснює Реєстрацію на Сайті, укладає Агентський Договір – Оферту з Адміністрацією Сайту – Фізичною особою-підприємцем Камишановим Данилом Павловичем (скорочене найменування – ФОП Камишанов Д.П.), зареєстрованим відповідно до законодавства України (ідентифікації) 3698905772), місцезнаходження: 61145, Україна, місто Харків, Новгородська, будинок №20, квартира 10, місце провадження діяльності: 61145, Україна, місто Харків, Новгородська, будинок №20, квартира 10, адреса електронної пошти: artpozolota@artpozolota.com ;

- Торговий Партнер, що знаходиться поза межами України, здійснює Реєстрацію на Сайті, укладає Агентський Договір – Оферту з Адміністрацією Сайту – Фізичною особою-підприємцем Камишановим Данилом Павловичем (скорочене найменування – ФОП Камишанов Д.П.), зареєстрованим відповідно до законодавства України 3698905772), місцезнаходження: 61145, Україна, місто Харків, Новгородська, будинок №20, квартира 10, місце провадження діяльності: 61145, Україна, місто Харків, Новгородська, будинок №20, квартира 10, адреса електронної пошти: artpozolota@artpozolota.com ;

9. УТОЧНЕННЯ, ЗНИЩЕННЯ, БЛОКУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТКИ КОРИСТУВАЧІВ НА ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. У разі підтвердження факту неточності персональних даних вони підлягають уточненню (виправленню, оновленню, зміні) Адміністрацією Сайту.

9.2. Персональні Дані Користувача, надані при Реєстрації на Сайті, які зберігаються в Адміністрації Сайту та обробляються нею, можуть бути знищені на підставі відповідного прохання Користувача, надісланого Адміністрації Сайту. При цьому Користувач не зможе користуватися Сайтом.

9.3. При досягненні цілей Обробки Персональних Даних, а також у разі відкликання Користувачем своєї згоди на їх обробку, Персональні Дані підлягають знищенню протягом 7 (семи) робочих днів з дня досягнення мети їх обробки або отримання зазначеного вище відкликання, якщо:

● Адміністрація Сайту не має права здійснювати Обробку Персональних Даних без згоди Користувача;

● інше не передбачено угодою між Адміністрацією Сайту та Користувачем.

9.4. Адміністрація Сайту здійснює блокування Персональних Даних про Користувача з моменту отримання відповідного прохання Користувача або у разі виявлення недостовірності Персональних Даних або неправомірних дій стосовно Персональних Даних – на період перевірки.

9.5. Адміністрація Сайту здійснює уточнення, знищення та блокування Персональних Даних Користувача протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання відповідного прохання Користувача (додаток №1, додаток №2 та додаток №3 до цієї Політики Конфіденційності).

9.6. Адміністрація Сайту відповідає на запити Користувачів на доступ до Персональних Даних (додаток № 4 до цієї Політики Конфіденційності) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання відповідного запиту Користувача.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку на власний розсуд без вказівки причин і без отримання на те будь-якої згоди (у тому числі, без згоди Користувача) внести будь-які зміни та доповнення до цієї Політики Конфіденційності.

10.2. Зазначені у п.10.1. зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті Політики Конфіденційності з відповідними змінами та доповненнями, якщо інше не вказано Адміністрацією Сайту.

10.3. Користувач зобов'язується самостійно на щоденній основі стежити за актуальною редакцією Політики Конфіденційності, що знаходиться на Сайті: https://artpozolota.com/content/10-politika-konfidencialnosti

10.4. Ніщо в цій Політиці Конфіденційності не може бути витлумачене як умова, що порушує чинне законодавство.

Якщо будь-яка умова цієї Політики Конфіденційності суперечить чинному законодавству, то така умова не підлягає застосуванню, а застосовується у відповідній частині чинного законодавства. Інші умови цієї Політики Конфіденційності застосовуються в тій частині, в якій вони не суперечать чинному законодавству.